Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Byggprojekt

Bergströms galleria - Ombyggnad av gallerians fasad

Bojsenburg, Jungfruvägen 27 - Nybyggnad av 40 studentlägenheterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Danholn, Risholnsgården - Tillbyggnad av vård- och omsorgsboende med 20 lägenheter

Falanhuset, Falugatan - Tillbyggnad flerbostadshus 19 bostadsrätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Främby, Torkils väg - Nybyggnad av 14 radhuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Galgberget, Järnstigen/Svavelstigen - Byggnation av 9 småhus

Herrhagsskogen - Utbyggnad av gator samt försäljning och byggnation av
småhustomter

Hälsinggården - Nybyggnad och ombyggnad av förskola

Högskolan Dalarna - Tillfälligt uppställda kontorsbodar vid Högskolan

Ingarvet - Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad

Knutpunkten - Nybyggnad av kiosk och vänthall vid Knutpunkten

Kvarteret Geschwornern - Ombyggnad av industrilokal till bostäder

Kvarteret Teatern, Gruvgatan - Nybyggnad av flerbostadshuslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvarteret Trumbäcken - Nybyggnad av 39 lägenheter

Kvarteret Västra Falun - Nybyggnad av ca 42 lägenheter, brf Hyttbäckenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lilla Källviken - Utbyggnad av gator och försäljning av småhustomter samt nybyggnad av parhus

Lydias terrass, Bergsskolegränd - Anläggande av park med överdäckning av lastkaj

Myran - Nybyggnad av bilförsäljningshall

Sundborn, Bjungnäsvägen, Sandsberg - Nybyggnad av parhus och bostadsrätterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Surbrunnshagen - Nybyggnad av bostäder

Syrafabriken - Nybyggnad av datahallar och vaktlokal

Södra skolan - Nybyggnad av skola

Tallen, väster om E16 - Nybyggnation av gång- och cykelväg

Vintjärn - Nybyggnad av vindkraftspark

Åsgatan - Ändrad användning av butikslokal till nöjesanläggning (restaurang med Boulespel)

Sidan uppdaterad 2019-07-05