Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustration Lilla Källviken

Lilla Källviken

Senaste nytt

Uppdaterat 6 november 2021

  • Den asfalterade och belysta gång- och cykelvägen över Samuelsdalfältet är öppnad.
  • Transporter till husbyggen i Lilla Källviken pågår pågår kontinuerligt.
  • Utbyggnad av gatan för 15 villatomter i etapp 5 är klar och gatan är öppnad för trafik.
  • Tomtutbud för 15 tomter i etapp 5 pågår 6 november t o m 4 december 2020.

Bostadsområdet byggs ut i etapper

Tillsammans med Lilla Källviken AB utvecklar Falu kommun det nya bostadsområdet, Lilla Källviken.

Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder, främst i form av friliggande villor, kedjehus och radhus.

Två förskolor med flera avdelningar har redan öppnat. För kommunens del ligger arbetet i att bygga ut infrastruktur som exempelvis bostadsgator och gång- och cykelvägar.

Gatorna till och med etapp 4 är utbyggda och en första gata i etapp 5 planeras att byggas 2020.

Lilla Källviken är centralt placerat

Området ligger i sluttningsläge cirka fem kilometer från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal.

Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar.

De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga vägar mot centrala Falun, Galgberget och City Gross.

Tomter i Lilla Källviken

Det säljs tomter både genom den kommunala tomtkön och privata tomter. Tomtutbud för 15 tomter i etapp 5 pågår 6 novemberl-4 december 2020.

Läs mer: Lediga villatomter

Vill du veta mer om utbyggnaden i Lilla Källviken?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Se våra olika kontaktvägar på sidan Kontakta kommunen.


Sidan uppdaterad 2021-01-12