Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Illustration Lilla Källviken

Lilla Källviken

Senaste nytt

Uppdaterat 19 mars 2021

  • Den asfalterade och belysta gång- och cykelvägen över Samuelsdalfältet är öppnad.
  • Transporter till husbyggen i Lilla Källviken pågår pågår kontinuerligt.
  • Utbyggnad av gatan för 15 villatomter i etapp 5 är klar och gatan är öppnad för trafik.
  • Samtliga 15 tomter i etapp 5 är sålda.
  • 19 mars-19 april pågår ett tomtutbud där fastigheten Nedre Gruvriset 33:325 ingår, se Lediga villatomter.

Bostadsområdet byggs ut i etapper

Tillsammans med Lilla Källviken AB utvecklar Falu kommun det nya bostadsområdet, Lilla Källviken.

Området byggs ut i etapper och när alla etapper är utbyggda kommer området att bestå av cirka 400 bostäder, främst i form av friliggande villor, kedjehus och radhus.

Två förskolor med flera avdelningar har redan öppnat. För kommunens del ligger arbetet i att bygga ut infrastruktur som exempelvis bostadsgator och gång- och cykelvägar.

Arbetet med detaljplan pågår för område väster om Valborg Olanders för att möjliggöra t.ex. byggandet av en förskola. Den detaljplanen omfattar även småhustomter och mark för flerbostadshus.

Lilla Källviken är centralt placerat

Området ligger i sluttningsläge cirka fem kilometer från centrala Falun, mellan sjön Runn, skidanläggningen Källviksbacken, City Gross och golfbanan i Samuelsdal.

Området får en tydlig karaktär med en tätare central del och en glesare struktur i ytterkanterna. Den tätare delen kan beskrivas som en trädgårdsstad med en blandning av kedjehus, radhus och friliggande villor i två våningar samt flerbostadshus i upp till sex våningar.

De glesare delarna utgörs främst av villatomter. Gång- och cykelstråken som går genom området ansluter till befintliga vägar mot centrala Falun, Galgberget och City Gross.

Tomter i Lilla Källviken

Det säljs tomter både genom den kommunala tomtkön och privata tomter.

Läs mer: Lediga villatomter

Vill du veta mer om utbyggnaden i Lilla Källviken?

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss. Se våra olika kontaktvägar på sidan Kontakta kommunen.


Sidan uppdaterad 2021-03-19