Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Skuldfällan

Under år 2020 har den sammanlagda summan i kraven som skickas till Kronofogdemyndigheten ökat med 18 procent sedan 2019 och den totala obetalda skulden för svenskarna är cirka 21,7 miljarder kronor.

Under 2020 fick Kronofogden in knappt 1,2 miljoner krav på obetalda skulder, så kallade ansökningar om betalningsföreläggande. Det motsvarar en ökning med 3,3 procent sedan 2019. Räknat i antalet berörda personer är ökningen något lägre, 1,3 procent. Drygt 426 000 personer betalade inte sina skulder i tid. I tabellen nedan ser man tydligt att e-handeln är en av de störst bidragande orsakerna till skuldsättning bland unga personer.

Risk för kraftigt ökad skuldsättning!

 

Tabell: Vanligaste skulderna bland unga vuxna (18–25 år)

Kategori

Antal krav

Skuldbelopp i kronor

Övertagna fordringar (här
dominerar konsumtionslån/e-handel samt telekom/bredband/tv).

31 910

384 706 036

Konsumtionslån, inkl. e-handel och butikshandel på avbetalning.

27 748

260 486 904

Telekom/bredband/tv.

25 821

67 833 255

Fordonsrelaterade (trafikförsäkringsföreningen, parkeringsavgifter).

10 428

47 698 732

Region/kommun (vårdavgifter, barnomsorg och läromedel)

7 938

24 416 373

Gym

3 836

5 259 253

Återkrav studiemedel

3 571

31 916 620

Resor

2 153

4 814 119

El

1 511

3 308 663

Säkerhetstjänster

977

1 131 616

Objektfinansiering (billån)

855

12 890 544

A-kassa

691

1 124 145

Totalsumma

117 439

845 586 261


Uppgifterna om skuldkategorier baseras på de 50 största sökande som står för närmare 80 procent av kraven mot unga vuxna.

Sidan uppdaterad 2023-03-16