Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

arbetande leende kille på bananodling

Fairtrade City

Nu är Falun på väg att bli en Fairtrade city. Kommunfullmäktige har nämligen beslutat att kommunen ska ansöka om en diplomering.

Fairtrade city är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion.

Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling. Kommunen ska alltså jobba för att öka den interna konsumtionen av etiskt upphandlade varor, men också bedriva ett aktivt informationsarbete samt att kommunen jobbar för att öka utbudet av fairtrademärkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Olika krav ska uppfyllas

Kravet för diplomering är att minst fyra informationsinsatser görs per år, varav en måste vara för allmänheten. Det finns också krav på att ständigt öka den kommunala etiska konsumtionen. Kommunen ska rapportera sina aktiviteter och framsteg årligen till Fairtrade Sverige, och ansöka om omdiplomering vartannat år.

Vid sitt sammanträde på torsdagen beslutade kommunfullmäktige att Falu kommun ska ansöka om en diplomering som Fairtrade city.

- Vem vill känna att bananen man äter har odlats med hjälp av gravt underbetalda arbetare i tredje världen, som dessutom utsätts för farliga bekämpningsmedel? Vem vill att kaffet ska odlas med hjälp av barn? En växande opinion vill inte det och ett växande antal kommuner av olika storlek, och med olika politiskt färg, tar sociala och ekologiska hänsyn i upphandlingen. Nu kan Falu kommun också uppträda som en del av världen, just som det står i vår vision, säger Richard Holmqvist (MP), ordförande i miljörådet som initierat ärendet.

Inget enigt beslut

Men kommunfullmäktige var långtifrån enigt.

Majoriteten (Socialdemokraterna + Centerpartiet + Miljöpartiet) fick med sig Vänsterpartiet i beslutet.


Läs mer om vad Fairtrade City är på Fairtrade Sveriges hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Kontakt

Jonas Eriksson
Projektledare Falun Fairtrade City
023-829 54

jonas.e.eriksson@falun.se

Sidan uppdaterad 2018-03-07