koll på konsumtion-logga

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

arbetande leende kille på bananodling

Falun Fairtrade City 2017?

Vad är Fairtrade City?

Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier och krav på rättvis handel och ILO:s kärnkonventioner i offentlig upphandling, att det bedrivs ett aktivt informationsarbete samt erbjuds ett utbud av Fairtrade-märkta produkter i butiker, på serveringsställen och arbetsplatser.

Diplomeringen innebär att kommunen ska jobba för att ständigt öka den interna konsumtionen av etiskt upphandlade varor, och att man bedriver ett aktivt informationsarbete för att öka kännedom om Fairtrade i lokalsamhället, för att utbudet ska öka i butiker m.m. och för att människor ska öka sin konsumtion av Fairtrade på jobbet och hemma.

Arbetet ska bedrivas av en styrgrupp som ska bestå av representanter från kommunen, näringsliv och frivilligorganisationer.

Läs mer om vad Fairtrade City är på Fairtrade Sveriges hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Plan för utredningen

Kommunen jobbade under 2016 med att skapa förutsättningar för att Falun ska kunna ansöka om diplomering. Arbetet gick ut på att skaffa fram underlag för nuläget gällande kommunens konsumtion av etiskt producerade varor, att se över kommunens upphandlingspolicy och avtal. Det ingick även att undersöka kostnader för att bli Fairtrade City, samt att ge förslag på mål för kommunens etiska konsumtion.  I arbetet ingick även att skapa kontakter med lokalsamhället, bilda en styrgrupp m.m.

Frågan om Falu kommun ska gå vidare med ansökan planeras att tas upp på Ledningsförvaltningens möte i september.

Kontakt

Jonas Eriksson
Projektledare Falun Fairtrade City
023-829 54

jonas.e.eriksson@falun.se

Sidan uppdaterad 2017-06-28