Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Serveringstillstånd

Om du planerar att driva en restaurang och servera alkohol behöver du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd. Alkohollagen ställer höga krav på den som söker serveringstillstånd och på lokalen där serveringen ska ske. ATL-kontoret uppgift är att utreda om kraven i alkohollagen uppfylls.

För att kunna beviljas ett serveringstillstånd måste den som söker vara personligt och ekonomiskt lämplig d.v.s. vara ekonomiskt skötsam, inte ha ett brottsligt förflutet och ha kunskaper i alkohollagstiftningen. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och på att verksamheten inte kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.

Det är du som söker serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter ATL-kontoret behöver för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.
Den som har stadigvarande serveringstillstånd kan även anordna provsmakning och har rätt att krydda spritdrycker för servering som snaps efter anmälan till kommunen. 

Tillfälligt serveringstillstånd

Det är möjligt att ansöka om tillfälligt tillstånd för servering vid enstaka tillfällen eller under enstaka tidsperioder som vid festivaler eller andra tidsbegränsade arrangemang. Samma krav avseende sökandens personliga lämplighet gäller som vid en ansökan om stadigvarande tillstånd.

Tillfälligt serveringstillstånd kan beviljas för servering till allmänheten eller för servering till slutet sällskap.

Observera att ansökan om tillstånd till tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang riktade till en ungdomlig publik bedöms med stor återhållsamhet. 

Högst 12 tillfällen/år

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet
återkommande verksamhet. Serveringstillstånd för tillfällig servering
kan därför beviljas för max 12 tillfällen/år eller för en sammanhängande
period av maximalt 2 månader. 

Serveringstid

Normal serveringstid  enligt alkohollagen är mellan klockan 11.00 – 01.00.

Avgifter

Blanketter och information

Tillstånd för alkoholservering, blankett för ansökanPDF

Tillstånd att servera alkoholdrycker, anvisningar till ansökanPDF

Serveringsansvariga personer, blankett för anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillstånd för alkoholservering vid enstaka tillfälle eller tidsperiod till slutet sällskap, blankett för ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anmälan ändring nuvarande serveringstillståndWord

Sidan uppdaterad 2016-09-05