Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Stöd till unga brottsutsatta

Att bli utsatt för ett brott kan vara en svår upplevelse. Olika personer reagerar på olika sätt. Vanliga känslor kan vara rädsla, ilska och otrygghet. Den som har blivit utsatt kan få svårt att sova, äta och koncentrera sig. Många har också frågor kring rättsprocessen. Vad händer om jag gör en polisanmälan? Vad gör polisen? Hur går en rättegång till? Hur får jag ut ersättning?

Stöd från socialtjänsten om du blivit utsatt för brott

På Dialogen, socialtjänsten, är vi två personer som på olika sätt ger stöd till unga brottsutsatta mellan 12 och 21 år i Falun kommun. Den som är utsatt brott kan få hjälp med alla eller valda delar av nedanstående:

Stödsamtal

Du får prata om det som har hänt och hur det har påverkat dig. Vi försöker hjälpa dig att minska konsekvenserna av brottet så att ditt liv så snart som möjligt ska bli som vanligt igen.

Praktisk hjälp

Du kan få hjälp att ansöka om ekonomisk ersättning från försäkringsbolag och från brottsoffermyndigheten.

Stöd i rättsprocessen/rättegångsstöd

Du kan få information om hur en rättsprocess går till redan innan du gör en anmälan. Vi kan hjälpa till vid en eventuell polisanmälan och ge praktiskt stöd under polisens utredning. Skulle det blir aktuellt med en rättegång kan vi förbereda dig inför den i samarbete med ditt eventuella målsägandebiträde. Vi kan delta under rättegången och även ha kontakt efteråt.

Stöd för dig som förälder

Vi kan hjälpa dig som är förälder att hantera dina egna känslor kopplade till det som hänt ditt barn. Du kan få råd av oss hur du som förälder kan hantera ditt barns olika reaktioner.

Vi vänder oss inte till dem som har blivit utsatta för brott inom familjen, men kan hjälpa till med kontakt med andra delar av socialtjänsten för stöd.

  • Brottet behöver inte vara polisanmält
  • Stödet är kostnadsfritt
  • Du får vara anonym
  • Vi som arbetar på Dialogen har tystnadsplikt

Länkar för stöd till unga brottsutsatta

Brottsoffermyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsoffermyndigheten - Jag vill vetalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brottsrummetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Rättegångsskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd för dig som är utsatt i en nära relation och är över 18 år

Kvinnofridsrådgivningen

Kris- och våldsmottagningen för män


Medling vid brott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person mellan 12 och 21 år som begått brott, och den som drabbats av brottet. Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare.

Medling - en möjlighet

För den som begått brottet är medling ett sätt att visa att man vill ställa till rätta så långt det är möjligt. Brottet måste vara polisanmält och den som begått brottet måste ha tagit på sig ansvar.

För den som utsatts för brottet kan medling vara en möjlighet att få berätta om vilka konsekvenser brottet medfört och få svar på eventuella frågor.

En medling kan underlätta för båda parter att gå vidare. Vid medling finns också möjlighet för parterna att komma överens om till exempel hur man ska förhålla sig till varandra i framtiden.

Medlingsmötet förbereds noga

Ett medlingsmöte förbereds noga genom att medlaren först träffar respektive part var för sig. Initiativet till medling kan tas av många, till exempel polis, socialtjänst, brottsofferjour eller frivård, men kan även komma från någon av parterna själva eller en vårdnadshavare.

När är medling bra?

Medling är användbart vid många typer av brott, bland annat vid olaga hot, snatteri, stöld, rån, skadegörelse och misshandel.

När medlar man inte?

Vi medlar inte vid sexualbrott eller brott inom familjen.

Medling ersätter inte rättegång

Medling ersätter inte en eventuell rättegång och påföljd, men berörda myndigheter meddelas att en medling har genomförts.


Länkar för medling vid brott

Rättegångsskolanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om metoden medling - Socialstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lag om medlinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Här finns vi:

Dialogens medlingsverksamhet och stöd till unga brottsutsatta finns i polishuset och i Dialogens lokaler på Hantverkaregatan 6, 3 tr. Kontakta oss så får du veta var vi kan ses.

Kontakt:

Lars-Åke Martinsson
Medlare/Stöd till unga brottsutsatta
Telefon: 023-821 57

E-post: stodcentrum@falun.se

Sidan uppdaterad 2016-05-30