Vi hälsar dig välkommen till Falu Vux!

Vi jobbar med ett stort hjärta för våra elever. Med elevens bästa i fokus skapar vi möjligheter för dig att lära nytt och komma vidare i livet.

Här studerar du under flexibla former inom flera ämnen på grundläggande vuxenutbildning och komvux som anpassad utbildning.

Varmt välkommen att ansöka till Falu Vux! 


Tre personer skrattar och två av dem håller armen om varandra.

Kurser du kan läsa på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå

Grundläggande kurser:

Förberedande och orienteringskurser:

Matematik 600 poäng

Matematik, inför grundläggande 200 poäng

Engelska 600 poäng

Matematik, inför gymnasiet 50 poäng

Svenska 700 poäng

Vägledning- och yrkesintroduktion, 200 poäng

Svenska som andraspråk 700 poäng


Samhällskunskap 150 poäng
Falu Vux som anpassad utbildning

Vi har även Lärlingsutbildning. Kontakta oss eller vägledningscentrum för att få veta mer.

Kurser på komvux som anpassad utbildning

Grundnivå

Gymnasienivå

Biologi

Bild

Bild

Hem och konsumentkunskap

Engelska

Historia

Geografi

Matematik

Hem och konsumentkunskap

Svenska

Historia


Kemi


Matematik


Religionskunskap


Samhällskunskap


Svenska/svenska som andraspråk


Språk och kommunikation


Teknik


Nästa start av samhällskunskap blir hösten 2024.

 

Text