Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Mål

Verksamheten på förskolan Björkhagen baseras på förskolans läroplan (Lpfö18). Roligt, tryggt och lärorikt är ord som är viktiga för oss i det dagliga arbetet med barnen.

Så jobbar vi

Vi arbetar i åldersindelade grupper, men med stort utbyte av varandra mellan avdelningarna. Det viktigaste för oss är leken och i vår verksamhet blandar vi skapande, språk, natur, matematik och teknik.

Barnets förutsättningar i fokus

Alla barn ska utifrån sina förutsättningar utvecklas mot alla mål i läroplanen och verksamheten utgår från barnens intressen och behov. Vi använder oss av materialen Friendy och medkänslans pedagogik samt Babblarna.

Miljö

Vi arbetar hela tiden mot att utveckla både ute och innemiljön hos oss så att den ska passa den aktuella barngruppens behov. Närheten till skogen gör att vi ofta går dit och ibland går vi över på skolgården och leker i mindre grupp. Vi brukar också bli inbjudna till skolan på uppträdanden, luciafirande och annat roligt.

Kontakt med förälder/vårdnadshavare

För oss är det viktigt att ni föräldrar känner er trygga med att lämna barnen till oss och vi värnar om en god föräldrakontakt. Vi erbjuder minst ett föräldramöte och utvecklingssamtal per läsår.

Våra pedagoger

Pedagogerna är utbildade, kunniga och erfarna och arbetar ständigt med att utveckla verksamheten. Vi samarbetar i nätverksträffar tillsammans med andra förskolor i området, där vi får fortbildning, kan diskutera och utbyta erfarenheter.

Specialpedagoger

Vi har även tillgång till specialpedagoger som stöd vid behov. Inför överlämnandet till förskoleklass så har vi ett väl fungerande samarbete med skola och fritidshem, vilket underlättas av att vi finns under samma tak.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-13