Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn i skogen som tittar på blåbär.

Barnens lärande

Mål

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Så jobbar vi

Avdelning Röd

På avdelning Röd (barn 1-3 år) har vi varje vecka rörelse och skapande aktiviteter som till exempel målning och vattenlek. Vi arbetar med språket på ett lekfullt sätt genom rim, ramsor och sånger.

Avdelning Grön

På avdelning Grön (barn 3-5 år) erbjuder vi barnen olika aktiviteter som rörelse i lekhallen , skapande verksamhet i vår verkstad, dans, instrumentspel, bakning och naturligtvis många tillfällen till att leka fritt.

Mulleverksamhet

Fem gånger på hösten och fem gånger på våren har de äldsta barnen Skogskottegrupp som är vår egen Mulleverksamhet. Med matsäck i ryggsäcken går vi till skogen och lär oss saker om djur och natur.

Läroplanens mål

Vi arbetar kontinuerligt med läroplanens mål för matematik och naturkunskap genom lek och experiment.

Sidan uppdaterad 2018-04-13