Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett barn och en vuxen går i solen

Introduktion

Introduktionstiden till förskolan varierar från barn till barn och individanpassas därför. Vårdnadshavare är med och deltar aktivt vid introduktionen. Det är roligt och spännande att komma med i förskolans sammanhang och vi är alltid en trygghet för dig och ditt barn.

Under introduktionen ser du våra vanliga rutiner och du som vårdnadshavare är med i de moment som är nya för er, till exempel samling, lunch eller utevistelse.

Sidan uppdaterad 2020-03-12