Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som luktar på en blomma

Hälsa och trygghet

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Här finner du information om den hjälp och det stöd du har tillgång till här hos oss.

Varje förskola upprättar varje år en Plan för Trygghet mot kränkande behandling. Vi genomför en kartläggning och arbetar aktivt för att motverka kränkningar och diskriminering samt arbetar för alla barns rätt att nå sin fulla potential.

Sidan uppdaterad 2020-03-12