Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Avdelningen Facklan för barn 3-4 år

Under höstterminens inskolningsperiod har vi jobbat mycket med rutiner och vi känner att barnen är otroligt trygga med dem, de vet vad de ska göra och när. De ber om hjälp när de behöver det, men framför allt ser de att de klarar av mycket själva.

Vi jobbar med att barnen skall lyckas. Om barnen känner att något är svårt försöker vi ge dem strategier till att lyckas och kunna själva även om det tar tid. Att få göra klart ett arbete är lika viktigt för barnen som för oss vuxna för att de skall känna sig lugna i sinnet och tillfreds med sig själva, men framför allt att det minskar den inre stressen. Under denna period lyssnar vi även in barnen och ser och hör vad de är intresserade av. Utifrån det vi har sett, hört och våra utvecklingssamtal bygger vi den pedagogiska verksamheten.

Nu ska vi intervjua barnen, så att även de ges möjlighet till inflytande över verksamheten så att de får en trygg, rolig och lärorik miljö att vara i under sin ”arbetsdag”.

Planering av läsåret

Under planeringsdagen sammanfattade vi all information och satte upp mål för detta läsår. Så att barnen kan utvecklas till trygga, självständiga individer och fungera i ett socialt samspel med andra.

Vad berättade ni föräldrar

 • Roligt hemma
  Lego, pärlplattor, måla, bokstäver, musik, dans, rollek, rita, laga mat, bygga, plus plus, Ipad, leka med dockor, cykla, hoppa studsmatta, ute, skogen, bestämma själv, siffror, Frost, samla stenar, pyssla, diska, gosedjur, odla, kläder, dockvagnar, dega, böcker, tävla, bilar, klossar, film, kort, dinosaurier.
 • Tryggt
  Närhet och bli lyssnad på, förberedd på avslut, lugnt vid måltiderna, trygga vuxna, vill inte vara ensam, trygga vuxna, fasta rutiner, gränser och förberedelser när det blir annorlunda, mår dåligt när rutinen blir annorlunda, vila, lugn miljö.
 • Utmanande
  Språket, bokstäver, ta plats, sagor, klockan, lugnt vid måltiderna, trygg för att gå hit, utmana till att ta första steget till lek, utflykt, tålamod och fokus, nedvarvning, pushning för att ta kontakt med andra barn för att vara med i leken.

Vad har vi pedagoger sett

 • Roligt
  Spika, dega, rita, duplo, lego, utelek, aktivitet vid stora bordet, sommarstugan, måla, skapande.
 • Tryggt
  Rutin, lugn och ro för koncentrationen, hitta lugnet så hen lyckas, stannar i aktivitet känns trygg med miljön, gränser, att pedagogerna ska se och reflektera med barnet de positiva sakerna som sker, självständig.
 • Utmaning
  Stanna kvar i aktivitet, att inte fastna i samma aktivitet vid eget val, komma in i gruppen, turtagning, sitta kvar på sin stol, koncentration, att kunna välja själv och inte som kompisen, pussel, våga välja något annat, kunna lyssna på kompisarna och ha ett samspel med varandra, rita, att få lyckas och tro på sig själv och att det är helt okej att göra fel.

Utmaning för pedagogerna

Att pedagogerna i alla situationer ska se och reflektera med barnet de positiva sakerna som sker, att utveckla en inbjudande ateljé där barnen vill vara, hålla miljön levande med utbyte av material.

Normer och värden

Nu i oktober går vi in i vår projektperiod där vi lägger fokus på målområdet normer och värden. Förståelse för alla människors lika värde och omsorg om vår miljö. Vi har en förståelse och samsyn kring begreppen mångkulturellt arbete och interkulturell förhållningssätt (prioriterat mål från VT-15 Lpfö 98 och likabehandlingsplanen)

Förklaring

Hur man är en bra kompis och respekterar varandra för den man är och att alla får vara med och leka, samt att man är rädd om vår miljö ute som inne.

Hur vi jobbar

Vi byter ut skapandematerial så barnen utmanas till att bli självständiga individer och ges möjlighet att utvecklas i det sociala samspelet med varandra.

Vi skapar mindre grupper i miljön, som ni säkert har sett, med olika ”stationer” där vi erbjuder barnen skapandematerial i olika former, vi tränar öga- handkoordination, perception, grov- och finmotorik med mera. Barnen får välja vad de vill göra och detta innebär att de får möjlighet att leka i olika konstellationer och träna det sociala samspelet.

Snick och snack

Vi arbetar med ”Snick och Snack” som är ett värdegrundarbete som barnen har lätt att identifiera sig med. Vi arbetar i helgrupp och tar situationer från barnens vardag och jobbar kring. Även ute jobbar vi med att barnen får välja vad de vill göra och var de ska vara, vi ser en markant skillnad på leken när barnen får tänka efter och berätta för oss vad de vill leka.

Vi har varit till skogen vid några tillfällen med barnen och letat efter en kompis till Snick, pratat om ekorrar, igelkottar, och om känslor, vilket vi kommer jobba mer med under hösten. Vi kommer fortsätta ta oss några promenader till skogen för att leka i vår härliga närmiljö, där tränas barnens grovmotorik på det ojämna underlaget och vi leker fantasifulla lekar.

Som ni säkert har sett har vi ändrat om lite i vår ”sommarstuga” för att få leken att fungera bättre. Vi har även fått härliga stubbar och klossar till vårt ”ute-byggrum”som genast inspirerade barnen till nya lekar. De byggde ett väntrum och lekte doktor, en hel förmiddag, nu har barnen ändrat leken till tornbygge mm. Vi kan se tydligt att naturmaterial inspirerar mycket.

Skapande

Barnen skapar mycket för tillfället de klipper, klistrar, och pysslar med pärlor. Vi har sett att barnen är intresserade av matematik, därför har vi lånat en mattelåda från REDOO med bla. siffror, och material för att väga och mäta. Vår innemiljö förändrar vi så fort vi ser att den inte är inspirerande för barnen, vi plockar fram och tar bort material för att utmana dem till lärande.

Sidan uppdaterad 2018-04-13