Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Avdelningen Kitteln för barn 2-3 år

Nu har alla barn skolats in och börjat hos oss på Kitteln, så nu har vi fullt i vår barngrupp. Under den här tiden har barnen fått möjlighet att lära känna pedagogerna på förskolan, de andra barnen, rutiner, inne- och utemiljö.

På Kitteln arbetar vi med olika mål från Lpfö 98: Vi stimulerar barnens samspel och hjälper dem att bearbeta konflikter samt reda ut miss­förstånd, kompromissa och respektera varandra. Vi har en förståelse och samsyn kring begreppen mångkulturellt arbete och interkulturellt förhållningssätt.

Vi har en stimulerande, utmanande och tillgänglig miljö, såväl ute som inne. Barnen utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler. Barnen utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö.

Alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. Vi för fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande.

Planering för höstterminen

På studiedagen skrev vi i vårt verksamhetsdokument om hur vi ska arbeta under höstterminen. Där har vi bland annat utgått ifrån er föräldrars åsikter genom samtal och enkätsvar och det som vi pedagoger har sett behov av i barngruppen.

Föräldrarnas svar

  • Roligt hemma
    Skapande (rita, måla, pärlor, pyssel), böcker, pussel, leka med syskon, leka kiosk, sång och musik, rörelse, utelek, bilar/tåg, bygglek, duplo, dockor och rollek.
  • Trygghet
    Trygga vuxna, rutiner, mysdjur, napp, snutte, kramar/en famn att krypa upp i, familjen, kompisar, bli sedd och hörd, vill vara med, kärlek, lugn miljö, att känna sig behövd, veta i förväg vad som ska hända.
  • Förväntningar
    Trivsel, trygghet, att behoven tillfredsställs. Hänsyn till att barnen är olika. Språkträning, socialt samspel, att barnet ska må bra och utvecklas. En rolig och stimulerande miljö. Sång och dans. Sam­verkan med föräldrar om utveckling, uppfostran, välbefinnande och gruppkänsla. Nya utmaningar, att få leka, att barnet ej ska komma till skada, bra mat, tröst, lära sig vara en bra kompis. Få tid att göra klart, delaktighet, skapande. Hjälp med kläder och stöttning vid svårigheter.

Detta har vi sett

Vi har sett olika behov och intressen i barngruppen: skapande, fordon, sång och musik, bygglek, rörelse, rollekar, konflikthantering, socialt samspel, rutiner och struktur, rim och ramsor.

Vår projektperiod har nu kommit igång och vi har börjat dela in barnen i mindre grupper. Vår inomhusmiljö är just nu under förändring – soffan har fått byta rum till nya ”Lugna Rummet”, där vi har vår språk-/ läs- och myshörna. Vi har lånat böcker från biblioteket med sagor från olika länder och böcker som speglar olika intressen som barnen har just nu.

Från förskolan Tingsvägen har vi fått låna en fin köksö att ha i vårt stora rum, så att barnen kan samlas runt den i lek och samspelsträning. I vårt samlingsrum har vi fått en världskarta, en jordglob, flaggor och en världsmatta. Där har vi lyssnat på och dansat till musik från olika länder, bland annat under vårt nalledisco, och där kommer vi även att ha våra samlingar med olika innehåll.

Under flera härliga höstdagar har vi passat på att njuta av fallande löv, goda sandkakor, samarbete i bygg-sandlådan med mera.

Sidan uppdaterad 2018-04-13