Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som tittar igenom ett hål.

Utvärdering och resultat - förskolan Jungfrun

För att förskolan ska kunna veta vad den ska göra, för att skapa en utbildning som leder fram till att alla barn får möjlighet att utveckla kunskaper, förmågor och demokratiska värden, måste förskolan ta reda på vad som fungerar bra och vad som behöver bli bättre.

Enkätundersökning

I slutet av vårterminen utvärderas de olika förskolorna genom en central enkät, den så kallade Lpfö- enkäten. Utvärderingen handlar om att bedöma om arbetet sker i enlighet med målen och undersöka vad som behöver göras för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan.

Planeringsdagar

5 gånger per år stänger alla förskolor i Falu Kommun för att kunna planera, utvärdera och analysera verksamheten. Detta för att det ska bli så hög kvalitet inom förskolan som möjligt. Behöver man omsorg under dessa dagar, så finns det en förskola i området som är öppet för det ändamålet. Någon ordinarie personal finns dock inte på plats under dessa dagar.

Mer information och aktuella datum om dessa utvecklingsdagar får du av din personal på avdelningen.

Sidan uppdaterad 2018-04-13