Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som pysslar

Barnens lärande

Förskolan Gläntan, Lindgården, Linnéan, Lugnetvägen, Manhem, Myran och Tvåan bildar Stadsparkens förskoleområde och har arbetat tillsammans sedan hösten 2017.

Tillit, meningsskapande och lärarande

I Stadsparken har vi flera pedagogiska nätverk för våra pedagoger. Bland annat vårt utvecklingsteam och vår pedagogiska miljögrupp. Dessa är navet i vårt utvecklingsarbete, där en pedagog från varje förskola deltar. Vi har arbetat fram en gemensam värdegrund där orden Tillit, Meningsskapande, Lärande och Välkomnande utgör grunden. Målet är att utveckla likvärdiga förutsättningar för alla Stadsparkens barns lärande. Vi har ett tydligt uppdragsfokus utifrån förskolans läroplan Lpfö 18.

Vi i förskolan är det första steget skolväsendet och vår verksamhet vilar på demokratins grund. Förskolan skall främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen i förskolan tar sin utgångspunkt i läroplanen och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig och skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn (SKOLFS 2018:50).

Stärka barnets intresse

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Vår förskola ska vara trygg, rolig och lärande för alla barn och vuxna.

På Lindgården genomsyras verksamheten av barnens lek, intressen, nyfikenhet och behov. Vi pedagoger har ett medforskande förhållningssätt där vi upptäcker, utforskar och lär tillsammans med barnen. Vi delar in barnen i mindre grupper och driver utforskande projekt på ett lekfullt sätt.

Sidan uppdaterad 2020-08-27