Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Verksamhetsplanering med Babblarna

Små babblarna figurer vid ett fönster.

Babblarna

Vi har under terminens gång upptäckt att många av barnen intresserar sig för Babblarna.

Babblarna är små figurer med olika namn som fokuserar på att göra språkinlärningen rolig och inspirerande.

Dessa figurer heter Diddi, Dadda, Doddo, Bibbi, Babba, Bobbo, Sissi, Sassa, Sosso, Giggi, Gagga och Goggo.

Stöd för stödutveckling

Barn som behöver extra stöd i sin språkutveckling har särskild nytta av detta material men de är självklart roliga och stimulerande för alla barn. Vissa av Babblarna har olika karaktärsdrag som är förknippade med vår läroplan för förskolan. Exempelvis symboliserar Diddi kreativitet och skapande och Bobbo symboliserar motorik och rörelse.

Babblarnas karaktärer

Vi planerar att involvera babblarna i vår verksamhet och aktiviteter utifrån deras karaktärer. Exempelvis så får Diddi följa med och inspirera och utmana barnen i deras skapande medan Bobbo inspirerar till sång, dans och rytmik.

Vi jobbar i mindre grupper och sätter ihop grupperna efter intressen, förutsättningar och vilka som kan inspirera och utmana varandra i deras arbete. Vi låter barnen leda oss vidare i arbetet och kan därför inte förutspå vart detta spännande projekt kommer att bära iväg.

Sidan uppdaterad 2018-04-13