Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som skrattar

Om förskolan Lindgården

På Lindgården är det Monica, Mevlude, Mari, Jenny, Jessica och Hanna som ansvarar för barnens utbildning. Läroplanen säger att innehållet i utbildningen ska utgå från just läroplanens mål, från barnens tidigare erfarenheter och det som barnen vill lära mer om.

Utmanande lärmiljöer

Pedagogerna skapar lärmiljöer som är utmanande, undersökande och undervisande. Kommer du och hälsar på oss på Lindgården är du, bland mycket annat, välkommen att vara med i vårt arbete med språklek, musik eller skapande i verkstaden. Du kan vara med oss i vår lek på gården eller se vad vår föränderliga kub erbjuder för utforskande just nu.

Inbjuda till lek

Den pedagogiska miljön har stor betydelse hos oss. Den skall inbjuda till lek och utforskande samt skapa nyfikenhet hos våra barn. Vi strävar efter att erbjuda rika och inspirerande lek- och lärmiljöer som vi förändrar och anpassar efter barnens intressen och behov.

I Stadsparken har vi flera pedagogiska nätverk för våra pedagoger. Bland annat vårt utvecklingsteam och vår pedagogiska miljögrupp. Dessa är navet i vårt utvecklingsarbete, där en pedagog från varje förskola deltar. Vi har arbetat fram en gemensam värdegrund där orden Välkomnande, Tillit, Lärande och Meningsskapande utgör grunden. Målet är att utveckla likvärdiga förutsättningar för alla Stadsparkens barns lärande. Vi har ett tydligt uppdragsfokus utifrån förskolans läroplan Lpfö 18.

Lindgårdens exteriör.
Sidan uppdaterad 2022-05-16