Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn i skogen som tittar på blåbär.

Barnens lärande

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

I vår verksamhet ser vi till att blanda skapande, kreativitet med språk, natur, mattematik och teknik i leken tilsammans med barnen.
Skog och natur har alltid varit ett naturligt tillhåll för oss.

Verksamheten i förskolan baseras på förskolans läroplan (Lpfö 98/16). Läroplanen är det styrdokument som alla förskolor utgår från för att garantera likvärdighet och kvalitet. Alla barn inom Falu förskola ska utifrån sina förutsättningar utvecklas i förhållande till samtliga mål i förskolans läroplan.

Verksamheten i våra förskolor utgår från barnens intressen och behov.
En god föräldrarkontakt där ni ska ha god insyn i verksamheten är för oss en självklarhet. Förskolan erbjuder minst ett föräldramöte och ett utvecklingssamtal per läsår.

Sidan uppdaterad 2018-10-26