Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som pysslar

Barnens lärande

Förskolan Gläntan, Lindgården, Linnéan, Lugnetvägen, Manhem, Myran och Tvåan bildar Stadsparkens förskoleområde och har arbetat tillsammans sedan hösten 2017.

I Stadsparken har vi flera pedagogiska nätverk för våra pedagoger. Bland annat vårt utvecklingsteam och vår pedagogiska miljögrupp. Dessa är navet i vårt utvecklingsarbete, där en pedagog från varje förskola deltar. Vi har arbetat fram en gemensam värdegrund där orden Tillit, Meningsskapande och Lärande utgör grunden. Målet är att utveckla likvärdiga förutsättningar för alla Stadsparkens barns lärande. Vi har ett tydligt uppdragsfokus utifrån förskolans läroplan Lpfö 18.

Vi i förskolan är det första steget skolväsendet och vår verksamhet vilar på demokratins grund. Förskolan skall främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen i förskolan tar sin utgångspunkt i läroplanen och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig och skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn (SKOLFS 2018:50).

Linnéan

Vi väljer att se barn som kompetenta, nyfikna och förväntansfulla individer, som tillsammans med andra utforskar och försöker förstå omvärlden. Vi strävar efter att:

  • Möta barnen med lyhördhet, respekt och glädje.
  • Barnen ska göras delaktiga i beslut som rör deras vardag.
  • Erbjuda en stimulerande pedagogisk miljö som ger näring åt fantasi, kreativitet och lusten att skapa.

Vi har åldersindelade grupper för att på bästa kunna bemöta barnen där de befinner sig i sitt kunskapssökande.

Sidan uppdaterad 2020-03-13