Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Vår verksamhet

Vi väljer att se barn som kompetenta, nyfikna och förväntansfulla individer, som tillsammans med andra utforskar och försöker förstå omvärlden. Vi strävar efter att:

  • möta barnen med lyhördhet, respekt och glädje.
  • barnen ska göras delaktiga i beslut som rör deras vardag.
  • erbjuda en stimulerande pedagogisk miljö som ger näring åt fantasi, kreativitet och lusten att skapa.

Vi har åldersindelade grupper för att lättare kunna bemöta barnen där de befinner sig i sitt kunskapssökande.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-04-13