Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Tre barn som skrattar

Om förskolan Linnéan

Förskolan Gläntan, Lindgården, Linnéan, Lugnetvägen, Myran och Tvåan bildar Stadsparkens förskoleområde och har arbetat tillsammans sedan hösten 2017.

I Stadsparken har vi flera pedagogiska nätverk för våra pedagoger. Bland annat vårt utvecklingsteam och vår pedagogiska miljögrupp. Dessa är navet i vårt utvecklingsarbete, där en pedagog från varje förskola deltar. Vi har arbetat fram en gemensam värdegrund där orden Välkomnande, Tillit, Lärande och Meningsskapande utgör grunden. Målet är att utveckla likvärdiga förutsättningar för alla Stadsparkens barns lärande. Vi har ett tydligt uppdragsfokus utifrån förskolans läroplan Lpfö 18.

Vi i förskolan är det första steget skolväsendet och vår verksamhet vilar på demokratins grund. Förskolan skall främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen i förskolan tar sin utgångspunkt i läroplanen och de erfarenheter som barnen tidigare har tillägnat sig och skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn (SKOLFS 2018:50).

Linnéan

På Linnéan är det Åsa, Ida, Falastin, Sandra, Elisabet, Donjeta, Maria, Cathrine och Jennie som ansvarar för barnens utbildning. Läroplanen säger att innehållet i utbildningen ska utgå från just läroplanens mål, från barnens tidigare erfarenheter och det som barnen vill lära mer om. Pedagogerna skapar lärmiljöer som är utmanande, undersökande och undervisande. Kommer du och hälsar på oss på Linnéan är du, bland mycket annat, välkommen att vara med i vårt arbete med sång, musik och skapande. Har du tur kan du följa med oss på skogsäventyr eller ta en titt i våra planteringslådor på gården.

Pedagogiska miljön

Den pedagogiska miljön har stor betydelse hos oss. Den skall inbjuda till lek och utforskande samt skapa nyfikenhet hos våra barn. Vi strävar efter att erbjuda rika och inspirerande lek- och lärmiljöer som vi förändrar och anpassar efter barnens intressen och behov.

Sidan uppdaterad 2022-05-16