Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som pysslar

Barnens lärande

Mål

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande.

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter.

Så jobbar vi

Förskolan Lunden miljön är öppen, innehållsrik och inbjudande och varje barn ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära. Förskolan är en mötesplats där barnen inspireras till att utforska omvärlden tillsammans. Varje avdelningsmiljö är utformat efter de barns behov och intressen som vistas där.

Barnen och vårdnadshavarna på vår förskola ska känna glädje över att komma hit. Vårdnadshavarna ska känna trygghet när deras barn vistas hos oss och veta att barnen mår bra när de är här! Att ge positiv uppmärksamhet är en förutsättning för att kunna och våga växa som person.

Vardagen genomsyras av ett demokratiskt klimat som strävar efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt och ansvar. Vårt förhållningssätt grundar sig i att ha ett positivt samspel mellan vuxna och barn och mellan barn och barn.

Arbetet i förskolan grundar sig på Läroplanen för förskolan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-12