Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i en sandlåda

Vår verksamhet

Experiment och natur och teknik – förskolan Lunden genomsyras av roligt, tryggt och lärorikt. Förskolan är en mötesplats där barnen inspireras till att utforska omvärlden tillsammans.

Barnens behov i centrum

Varje avdelnings miljö är utformat efter de barns behov och intressen som vistas där. Barnen och vårdnadshavarna på vår förskola ska känna glädje över att komma hit. Vårdnadshavarna ska känna trygghet när deras barn vistas hos oss och veta att barnen mår bra när de är här! Att ge positiv uppmärksamhet är en förutsättning för att kunna och våga växa som person.

Demokratiskt klimat

Vardagen genomsyras av ett demokratiskt klimat som strävar efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt och ansvar. Vårt förhållningssätt grundar sig i att ha ett positivt samspel mellan vuxna och barn och mellan barn och barn. Miljön på Förskolan är öppen, innehållsrik och inbjudande och varje barn ges möjlighet att utveckla sin nyfikenhet och lust att leka och lära.

Avdelning Ekorren (1-3 år)

Barn som målar.

Tryggt, roligt och lärorikt

På avdelningen Ekorren får barnen tidigt lära sig att prova själva och känna glädje i ett ökat självförtroende samtidigt som vi sätter ord på känslor och stärka deras begynnande självkänsla.

Rutiner

För att skapa en så trygg miljö som möjligt för barnen så har vi fasta rutiner och upprepning av olika verksamheter. Vi pedagoger är där barnen är och lyssnar in deras önskningar och behov. Just nu arbetar vi mycket med sånger och sagor tillsammans med konkret material så som bilder och föremål som är förknippat med sagan eller sången. Vi sätter ord på vad som sker.

Föräldraaktiv inskolning

Vi har föräldraaktiv inskolning som innebär att en förälder/vårdnadshavare är med på förskolan tillsammans med sitt barn. Föräldern/vårdnadshavaren är aktiv under inskolningen och deltar i verksamheten och i våra rutiner. Det skapar trygghet och kontinuitet för barnet. Föräldern är med i alla delar av verksamheten och barnet får vänja sig vid förskolans rutiner och miljö tillsammans med föräldern.

Föräldern/vårdnadshavare får inblick i hur verksamheten ser ut samt möjlighet att lära känna oss pedagoger och de barn som redan går där. Är föräldrarna trygga blir barnen också trygga. Inskolningen sker under 1-2 veckor beroende av vilket behov som finns för barnet.

Avdelning Måsen (3-4 år)

Barn som färgar snö.

Nyfikenhet, lustfyllt och lärorikt

Med ledorden Nyfikenhet, lustfyllt och lärorikt som utgångspunkt så arbetar vi tillsammans med barnen med att utveckla språket, siffror, form, vikt, längd och bokstäver.

Språk

Vi har lagt stort fokus på språket eftersom det har funnits ett stort behov utav detta i barngruppen. Exempel på språkmaterial är Babblarna och Karlstadsmodellen.

Kreativitet

För att utmana barnens kreativa tänk så erbjuder vi dem tekniskt material och olika skapande material. Värdegrundsfrågorna löper som en röd tråd genom all vår verksamhet och finns med oss i bemötandet mellan barn-barn, vuxen-barn och vuxen-vuxen.

Avdelningen Ugglan (4-5 år)

Experiment med jord och potatis.
Barn som vattnar jord.

Leka, forska, lära

Vi fokuserar på det sociala samspelet/socialisation, experiment, natur och teknik.

Att skapa och kommunicera med olika uttrycksformer. Vi pedagoger arbetar aktivt med att bekräfta och se barnet genom att vara närvarande medvetna pedagoger med ett lyhört, medvetet förhållningssätt där vi sätter leka-forska-lära i fokus.

Metoder för att förverkliga våra mål i verksamhet är att vi arbetar med demokrati och värdegrundsfrågor. Där barnen är aktiva deltagare i vad som sker i den dagliga verksamheten genom bland annat valstunder. Vi arbetar med kompismaterialet som grundar sig i barnkonventionen.

Barnen använder digitala verktyg som en naturlig del till exempel Ipad och digitalkamera.

Sidan uppdaterad 2020-03-12