Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som går på gräset

Inskolning

Nyinskolning

Vi har föräldraaktiv inskolning som innebär att en vårdnadshavare är med på förskolan tillsammans med sitt barn. Vårdnadshavaren är aktiv under inskolningen och deltar i verksamheten och i våra rutiner. Det skapar trygghet och kontinuitet för barnet. Du är med i alla delar av verksamheten och barnet får vänja sig vid förskolans rutiner och miljö tillsammans med föräldern.

Ni får inblick i hur verksamheten ser ut samt möjlighet att lära känna oss pedagoger och träffa inskolade barn. Är föräldrarna trygga blir barnen också trygga. Inskolningen sker under cirka 1-2 veckor beroende av vilket behov som finns för barnet.

Överskolning till annan avdelning

Barnet slussas över tillsammans med pedagog från sin gamla avdelning till den nya. En pedagog går tillsammans med barnet och hälsar på de nya pedagogerna och de nya barnen på den nya avdelningen. Vårdnadshavare är naturligtvis välkomna att lära känna den nya avdelningen.

Överskolning till skola

På våren tar lärarna kontakt med förskolan för besök. Lärarna kommer och hälsar på barnet i Förskolan och barnet tillsammans med pedagog hälsar på den närliggande skolan.

För mer information, se sidan Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.

Sidan uppdaterad 2020-03-12