Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker med tyger.

Vår verksamhet

Barnet utveckling

På Elsborgs förskolor ser vi det kompetenta barnet som tar del i sin egen utveckling i samspel med andra barn och pedagoger. I en trygg omsorg utvecklas barnens kreativa lärande i inspirerande miljöer. Vi arbetar med allas lika värde, genusmedvetenhet och ett mångkulturellt förhållningssätt utifrån förskolans läroplan.

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken, som utgår från det undersökande och nyfikna barnet. Personalen är utbildad i jämställdhetsfrågor och förskolan är jämställdhetscertifierade i På Lika Villkor.

Innehållet i vår pedagogik

Vårt pedagogiska arbete innehåller bland annat språk, matematik, skapande, naturvetenskap samt stora och små teman utifrån barnens nyfikenhet och lust att lära.

På förskolan Malmens avdelningar Korpen och Kråkan arbetar vi aktivt med normer och värden. Det gör vi till exempel genom vårt projekt "Snick och Snack i Kungaskogen". Där lär sig barnen att vara schyssta kompisar och att alla är olika men lika bra.

Musikspråka

På Malmen har vi musikspråkaPDF. I en musikspråkastund tränar barnen språket, motoriken, hörseln, öga-hand-koordinationen. De lär sig att ta instruktioner, träna samarbete, utveckla fantasin och stärka självkänslan. Musiken ger oss ett gemensamt språk som alla kan förstå, oavsett ålder, kön eller etnicitet.

Avdelningen Korpen

Vi har delat in oss i tre grupper under hösten: musik och rörelse, skapande samt NTA.

Barn som leker och dansar.

Musik och rörelse

Vi använder miniröris för att träna vår koordination, röra på hela kroppen, känna gemenskap och glädje tillsammans.

Barns egna böcker som de skapat.

NTA

Under hösten arbetar vi med naturen på olika sätt. Vi har varit till Stureparken och Klättergläntan, där vi hittat spindlar och sniglar som barnen intresserat sig för. Detta intresse har sedan resulterat i att barnen gjort egna faktaböcker.

Barns konst.

Skapande

Barnen har skapat tavlor utifrån material som de hittat vid våra skogsutflykter.

Avdelningen Kråkan

I arbetet med Snick och Snack i Kungaskogen ingår förutom normer och värden även skogen med natur, matematik, skapande, kommunikation, motion och hälsa.

Utifrån barnens intressen leker vi mycket med bokstäver och siffror. Vi använder oss av ett material där vi följer instruktioner och tränar upp vårt logiska tänkande.

Barn som bygger med lera.

Samling

På samlingarna jobbar vi med matematik. Vi har olika mattepåsar där bland annat sortering, prepositioner och logik ingår.

Barn som leker i skogen.

Skogen

I skogen upptäcker och lär vi oss om djur och natur. I leken utvecklar vi förmågan att fungera i en grupp samt ta ansvar för gemensamma regler. Det är dessutom väldigt roligt!

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans likabehandlingsplanPDF

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-04-13