Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i en sandlåda

Vår verksamhet

Lek, skapande och samarbete

Vår ledstjärna är en förskola där barn och vuxna, föräldrar som pedagoger, känner sig trygga och delaktiga i ett gemensamt lärandeprojekt. Barnen ska ha möjlighet att genom lek och skapande utvecklas mot läroplanens mål. Barn och vårdnadshavare ska uppleva ett reellt inflytande över den dagliga verksamheten.

Grupper

Förskolan har numera fyra grupper: 1, 2, 3, och 4.

Grupp 1 är de yngsta barnen, Grupp 2 är lite äldre, Grupp 3 och Grupp 4 de äldsta. Barnets behov är det som främst styr vilken grupp vi väljer för barnet. Behov och ålder sammanfaller inte alltid.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-13