Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre barn som tittar in i kameran

Arbetsplan

Vår arbetsplan gäller för verksamhetsåret augusti - maj. Den beskriver vilka prioriteringar vi gör i läroplanens målområden just det året, och utgår från vårdnadshavarnas och verksamhetens egna årliga enkät samt från utvecklingssamtalen.

I början av våren reviderar vi vår plan och gör eventuella ändringar.

Sidan uppdaterad 2020-03-13