Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Tre personer som går på gräset

Inskolning

Vi på förskolan Sandsberg använder oss av den klassiska inskolningsvarianten där barnets tid på förskolan utökas successivt. Innan inskolningen börjar är barnet och förälder/föräldrar välkomna på ett kort besök på förskolan.

Så fungerar inskolningen

En ansvarig pedagog tar emot er vid inskolningen. De första dagarna av inskolningen är barnet och förälder/vårdnadshavare på förskolan kortare stunder och lär känna avdelningen, barngruppen, gården. Vartefter inskolningen går lär barnet känna avdelningens rutiner och övriga pedagoger.

Anpassad inskolning

Inskolningen anpassas efter varje barns behov. En del barn behöver några få dagar med förälder/vårdnadshavare på plats kortare stunder medan andra barn behöver flera dagar och med förälder/vårdnadshavare på plats längre stunder.

Inskolningens längd

Vi räknar med att inskolningen tar cirka två veckor.

Sidan uppdaterad 2020-03-13