Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som skrattar

Om förskolan Skogshyddan

Vi har öppnat igen!

Förskolan skogshyddan ligger högt upp i Slätta-området. Sedan Januari 2019 har förskolan öppnat upp igen från att ha varit stängd.

Skog och grönområden

Förskolan - som består av två avdelningar: Myran och Ekorren - ligger i nära anslutning till skog och grönområden. Vi ligger nära de andra förskolorna i Slätta och herrhagen, och vår närmaste granne är förskolan Bäckehagen.

Vi arbetar efter förskolans läroplan, Lpfö 98. Där står att förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar och vi pedagoger är lyhörda för alla barns tankar och idéer och formar vår verksamhet efter det.

Allas lika värde

Vi ser också till allas lika värde och att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av barn och vuxna, vi ser våra olikheter som en tillgång och lär oss av varandra.

Sidan uppdaterad 2020-03-13