Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som bakar

Arbetsplan

För att erbjuda goda utvecklingsmöjligheter i en verksamhet där barnen har ett reellt inflytande ska vi göra:

  • Barnintervjuer
  • Observera barngruppen i leken
  • Ta till vara barnens intressen
  • Anpassa lärandemiljön

Grön Flagg

Barn i skogen.
Utklippta bokstäver som hänger vid fönster.

Vi utgår från barnens nyfikenhet och intressen när vi väljer våra prioriterade mål i Grön Flagg.

  • Livsstil och hälsa: Bamse och hans vänner.
  • Djur och natur: Forska om dinosaurier och ett nu levande urtidsdjur.
  • Djur och natur: Allemansrätten och fridlysta djur och växter.

Självförtroende och självkänsla

Genom att ta till vara barnens olika sidor vill vi förstärka deras självkänsla och självförtroende. Vi tycker det är viktigt att bemöta barnen efter deras eget behov och förutsättningar. Utifrån det får barnen utvecklas i sin egen takt och vi som personal finns där som stöd.

Sidan uppdaterad 2019-07-31