Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Förskolan Träflaskan har två avdelningar: Skogsstjärnan (barn 1-3 år) och Fjällbäcken (barn 3-5 år). Vi har ett nära samarbete mellan avdelningarna.

Miljö

Förskolan har en stor gård, men närheten till skog och natur gör att vi ofta väljer att vara utomhus- där magin och utrymmet lockar till lek och utforskande.

Vägledande Samspel

Vi i personalen har gått utbildning i Vägledande Samspel ( ICDP). Den bygger på att främja positivt samspel och öppen kommunikation.

Friendly-metoden

Ett barn som sitter och leker med dockor
Pedagogiska teckningar som illustrera känslor

Vi arbetar med Friendy som är en metod där barnen lär sig hantera sina känslor och uppmärksammar sina behov och därmed utvecklar en känsla av att hjälpa sig själv samt tänka själv. Friendy är en stor del i det vi kallar livskunskap, som har sin grund i Det främjande förhållningssättet.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2020-03-13