Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Ledorden för Vika förskola är hämtade från läroplanen och är: Trygg, Rolig och Lärorik. Om barnen inte är trygga och har roligt så finns inte förutsättningar för lärandet. Barnens behov och intressen styr förskolans verksamhet.

Avdelningar

Från hösten 2018 har vi har sex åldersdelade grupper. På Västgården, Sörgården och Norrgården vistas barnen som är 1-3 år, på Mellangården och Nygården vistas nu barn som är 3-4 år och Yrgården har alla 5-åringar.

Varje avdelning har miljö och verksamhet anpassad för just den åldern och gruppens behov. Parallellt med den åldersindelade verksamheten finns samarbete mellan avdelningarna. Vi blandar barn i grupper för att ge barnen möjligheter till nya möten och fler möjligheter till lärande.

Västgården, Sörgården och Norrgården (1-3 år)

Vi samarbetar mycket under dagarna och delar barnen i åldersgrupper och efter behov. Barnen är intresserade av att vara i skogen, vi sjunger mycket tillsammans och inreder miljön efter barnens intressen. Babblarna är ett genomgående tema.

Mellangården, Nygården (3-4 år) och Yrgården (5-åringar)

Vi har grupper som arbetar med skapande, motorik, språk med mera under tisdagar, onsdagar och torsdagar. Måndagar samarbetar vi för att pedagogerna ska få tid att planera och reflektera över verksamheten.

Yrgården vistas ute en stor del av dagen. Ibland äter vi även ute och är inte alltid kvar på förskolan utan går iväg till skogs, vindskyddet vid kyrkbytjärn eller annat utflyktsmål i närheten.

​Utomhusvistelse är viktigt för oss

På Vika Förskola är utomhusvistelsen mycket viktig och vi är utomhus och leker varje dag. Samtliga gårdar nyttjas av alla barn. I vår närmiljö har vi många härliga skogspartier att nyttja, en stor fotbollsplan och en skridskoplan. På gångavstånd har vi även Vikas hinderbana för träning och biblioteksfilialen.

Grön Flagg

Vi är en certifierad Grön Flagglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster förskola.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2019-08-07