Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i sandlådan

Vår verksamhet

Ledorden för Vika förskola är hämtade från läroplanen och är: Trygg, Rolig och Lärorik. Om barnen inte är trygga och har roligt så finns inte förutsättningar för lärandet. Barnens behov och intressen styr förskolans verksamhet.

Avdelningar

Läsåret 2021-2022 har vi delat barngrupperna så att de yngsta, 1 - 3 år vistas i samma hus på Västgården, Sörgården och Norrgården i åldersblandade grupper. På Mellangården vistas 4-åringar och Yrgården har alla fem-åringar.

Varje avdelning har miljö och verksamhet anpassad för just den åldern och gruppens behov. Parallellt med den åldersindelade verksamheten finns samarbete mellan avdelningarna. Vi blandar barn i grupper för att ge barnen möjligheter till nya möten och fler möjligheter till lärande.

Västgården, Sörgården och Norrgården (ett till tre år)

Vi samarbetar mycket varje dag. Barnen är intresserade av att vara i skogen, vi sjunger och dansar mycket tillsammans och inreder miljön efter barnens intressen.

Mellangården (fyra år) och Yrgården (fem-åringar)

Vi har grupper som vistas mycket utomhus och utnyttjar omgivningens möjligheter. Lekpark, många olika skogspartier och Vikas hinderbana.

Måndagar samarbetar vi för att pedagogerna ska få tid att planera och reflektera över verksamheten.

Fredagarna är oftast oplanerade, vi tar dagen som den kommer.

Mellangården jobbar mycket med det sociala - att kunna kommunicera, lyssna, ta ansvar för vår gemensamma miljö, hur vi gör i mötet med varandra och hjälps åt för att trivas och må bra tillsammans i gruppen. Vi pratar mycket om känslor och relationer.

Yrgården vistas ute en stor del av dagen. Ibland äter vi även ute och är inte alltid kvar på förskolan utan går iväg till skogs, vindskyddet vid Kyrkbytjärn eller annat utflyktsmål i närheten.

Yrgårdsbarnen gräddar pinnbröd över öppen eld

Yrgårdsbarnen gräddar pinnbröd över öppen eld. Foto: Vika förskola

Utomhusvistelse är viktigt för oss

På Vika Förskola är utomhusvistelsen mycket viktig och vi är utomhus och leker varje dag. Samtliga gårdar nyttjas av alla barn. I vår närmiljö har vi många härliga skogspartier att nyttja, en stor fotbollsplan och en skridskoplan. På gångavstånd har vi även Vikas hinderbana för träning och biblioteksfilialen.

 

Naturvetenskap, matematik och teknik, inklusive digitalisering

Dessa mål är prioriterade i hela Vika förskolas arbetsplan för läsåret 2021-2022.

Hur vi arbetar mot målen är lite olika beroende på ålder på barnen men alla avdelningar utnyttjar möjligheten att vistas i naturen, upptäcka naturen och lära oss om naturen.

Matematik finns runt oss hela tiden. Vi räknar, tränar taluppfattning, former, mängd, läge, storlek. Det finns hela tiden överallt.

Digitalisering är så mycket mer än programmering. Det vi håller på att lära oss nu under hösten är att använda digitala förstoringsglas och nya appar som knyter ihop digitalisering och naturvetenskap.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans läroplan

Här kan du läsa mer om läroplanen för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2021-09-08