Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som gungar

Arbetsplan

Det livslånga lärandet

Vi tänker att vi lägger grunden för det livslånga lärandet. Det börjar på Sör-, Väst- och Norrgården och byggs sedan på med nya utmaningar och erfarenheter på Mellangården och Yrgården.

Förskolans läroplan

Vi arbetar mycket med målen i läroplanens kapitel normer och värden. Att ha en trygg barngrupp som har roligt på förskolan anser vi vara avgörande för lärandet.

Samarbete med hemmet

Vi ska utveckla samarbetet med hemmet, se till att vårdnadshavare vet att dom får komma med tips och idéer till verksamheten och jobba för att vårdnadshavarna ska bli mer delaktiga i utvärderingen, bland annat.

Omkringliggande miljöer

Vi fortsätter använda oss av alla möjligheter i närmiljön, så som skridskoplanen, fotbollsplanen, skogen, hinderbanan och lekparker. De äldre barnen går till biblioteket med jämna mellanrum.

Sidan uppdaterad 2023-08-18