Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som leker i ett tält

Historik

På 1970-talet byggdes första avdelningen av Vika förskola. Den fungerade då som lekis. Under 1980-talet gjordes en utbyggnad för att få ett daghem. Dessa två avdelningar är idag indelade i tre och heter idag Norrgården, Västgården och Sörgården och där vistas de yngsta barnen.

När fritidshemmen integrerades i skolan på 1990-talet fick förskolan ta över den fristående avdelningen på skolgården. Den fick namnet Mellangården och där vistas för närvarande alla fyraåringar.

Under 2017 fick vi en modul som står tillsammans med Mellangården. Modulen har namnet Nygården och i den vistas för närvarande Yrgårds-gruppen. Det är alla våra 5-åringar.

2018 gjordes en omorganisation av de tidigare fyra avdelningarna och vi har nu istället fem grupper.

Barnomsorgen då och nu

I början av 1800-talet startade de tidigaste formerna av barnomsorg som kallades småbarnsskola och barnkrubba och var heldagsomsorger med tydlig religiös prägel som riktade sig till de fattigaste barnen. Småbarnsskolans syfte var att uppfostra barnen och se till att religionen grundlades, medan barnkrubborna endast var till för vård utan pedagogiska element.

Fröbels barnträdgårdsrörelse, Kindergarten, nådde Sverige 1896 och var en halvdagsomsorg med utbildningssyfte, som på grund av avgifterna endast var tillgänglig för de rikaste medborgarna. Barnträdgården var ett pedagogiskt komplement till hemmet, medan modern hade det övergripande ansvaret för omsorgen.

1943 fattade riksdagen beslut om att den svenska förskoleverksamheten skulle benämnas som daghem och lekskola i stället för barnkrubba respektive barnträdgård

Barnstugeutredningen tillsattes år 1968 med uppdrag att bland annat skriva ett pedagogiskt program för förskolan. När Barnstugeutredningens resultat kom ut 1972 i två volymer valde man att samtidigt lansera förskola som det officiella samlingsnamnet för både del- och heltidsomsorg, för att markera den pedagogiska grunden för verksamheten. Trots detta lever ordet dagis, förkortningen av begreppet daghem som stiftades 1943, kvar i folkmun

1998 kommer det historiska beslutet att förskolan skulle föras över från Socialdepartementet till Utbildningsdepartementet. Riksdagen fattade detta beslut samtidigt som den tog beslut om Lpfö98 – läroplanen för förskolan.

Sidan uppdaterad 2021-09-08