Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Visa alla kontakter

Kollage. Barn som skapar på förskolan.

Vår verksamhet

Dagsländan är en förskola med inspiration från montessoripedagogiken vilket innebär att vi till viss del har montessoriutbildade pedagoger och arbetar delvis efter montessoripedagogikens grundtankar. Vi är även inspirerade av Reggio Emiliapedagogiken vilket också speglas i vår verksamhet.

Frihet och ansvar

Vår verksamhet grundar sig på att barnen har en egen drivkraft att sträva mot självständighet. Vi möter varje enskilt barn utifrån dess förutsättningar. I verksamheten är miljön anpassad efter barnet och förberedd för att barnet ska kunna arbeta självständigt med allt som förskolan har att erbjuda av material och miljö.

Vi har ett arbetspass på förmiddagen, för de äldre barnen där barnen själva kan välja vad de vill göra, samt hur länge och med vem. barnen erbjuds frihet genom att välja, men med frihet kommer också ansvar. Vi strävar efter att barnen ska ställa tillbaka materialet när det används klart.

De äldre barnen på vår förskola erbjuds montessorimaterial som hjälp i barnets utveckling. Vår verksamhet står för engagerade pedagoger som bemöter barnen med respekt och har en positiv syn.

Avdelningen Larven - för småbarn

Inne på avdelningen Larven för små barn på Dagsländan har vi en anpassad och lugn miljö. Vi följer samma rutiner för att barnen ska känna igen sig och bli trygga. Det gäller vid matsituationer, utelek, sångstund, vila mm.

Vi tror på att trygga barn trivs, tar för sig och lär sig. Tillsammans med barnen övar vi socialt samspel för att få en trygg grupp. Genom samtal, sagor, ramsor och sånger tränar vi språket. På vår fantastiska gård får barnen utlopp att öva sin motorik.

Allas lika värde

Vi arbetar för att alla ska känna sig värdefulla och respekterade av både barn och vuxna. Vi har mycket att lära av varandra, vi ser våra olikheter som en tillgång och där vi som pedagoger är lyhörda för barnens tankar och idéer och jobbar för att hjälpa dem utveckla och genomföra dem.

Förskolans likabehandlingsplanPDF

Förskolans läroplan

Läroplan för förskolan (reviderad 2016)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2018-04-13