Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två elever på bibliotek läser i varsin bok.

Vårt lärande - Lugnetgymnasiet

Alla våra elever har rätt att lyckas i skolan. Vi ska ha ett inkluderande arbetssätt där varje elev får det stöd den behöver. Alla lärare ska så snart behov föreligger skapa extra anpassningar i lärandet för varje enskild elev. Vi ska tillsammans arbeta för att varje elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Vi eftersträvar en undervisning som är meningsskapande. För vår del innebär detta en strukturerad undervisning som knyter an till elevernas tidigare erfarenheter och som leder till fram användbara kunskaper.

Det formativa lärandet är grunden för lärandet. Vi ska ha ett inkluderande arbetssätt där varje elev får det stöd den behöver. Personalen på skolan ska arbeta tillsammans för att varje elev ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Vårdnadshavare ska vara delaktiga i sin ungdoms lärande.

Sidan uppdaterad 2018-04-12