Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lärare undervisar fyra vuxna elever

Våra kurser

Hos oss kan du läsa kurser på grundläggande nivå som ger dig ett betyg motsvarande det du får när du går ut svensk grundskola. Grundskolebehörighet behöver du för att få läsa vidare på flera gymnasiala kurser och yrkesutbildningar.

Studietakt

Lästakten utgår från att du läser en kurs på 50 procent med 10 poäng i veckan vilket betyder att du kan läsa fler kurser samtidigt. Behöver du läsa i en högre takt eller långsammare går det oftast att komma överens om det tillsammans med läraren.

Orienteringskurser

Hos oss kan du även läsa orienteringskurser. De kan du läsa för att öka kunskaper inom områden som matematik och arbetsliv.

Kille står på en stege i ett rum fullt med böcker

Här nedan kan du läsa om varje kurs hos oss:

Engelska

Det engelska språket finns överallt i vardagen och används inom många områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför dina möjligheter att fungera i olika sammanhang och att delta i studie- och arbetslivet.

Vi använder både kursböcker och undervisningsmaterial via vår lärplattform som du kommer åt via internet.

Kurslängd och upplägg: Kursen består av fyra delkurser och du gör en kartläggning i början för att se vilken delkurs du ska börja på. Kursen läser du vanligtvis på 50 procent vilket betyder 20 timmars studier/ vecka.

Startdatum, delkurser och poäng

Kursstarter hösten 2019:

19 augusti, 28 oktober

Delkurs 1

10 veckor 100 poäng (nybörjarkurs)

Delkurs 2

10 veckor 100 poäng

Delkurs 3

20 veckor 200 poäng

Delkurs 4

20 veckor 200 poäng


Svenska/svenska som andraspråk

Språk är människans redskap för att kommunicera. Att ha ett rikt och varierat språk är viktigt för att kunna fungera i samhället och i ditt fortsatta studie- och yrkesliv.

Svenska och svenska som andraspråk är kurser du läser som en flex-utbildning. Det betyder att du har lektioner två dagar i veckan i ett vanligt klassrum och sedan har du uppgifter som du jobbar med hemma. Uppgifter och föreläsningar ligger på vår lärplattform och du lämnar in uppgifterna digitalt.

Kurslängd och upplägg: Kursen består av fyra delkurser och du gör en kartläggning i början för att se vilken delkurs du ska börja på. Kursen läser du vanligtvis på 50 procent vilket betyder 20 timmars studier/ vecka.

Startdatum, delkurser och poäng

Kursstarter hösten 2019

19 augusti, 28 oktober

Delkurs 1

10 veckor 100 poäng

Delkurs 2

20 veckor 200 poäng

Delkurs 3

20 veckor 200 poäng

Delkurs 4

20 veckor 200 poäng

Matematik

Kunskaper i matematik ger dig möjligheter att fatta kloka beslut i vardagslivet, till exempel kring din ekonomi. Hos oss läser du matematik i din egen takt beroende på dina förkunskaper. Vi använder både lärobok, som du får låna, och nätbaserad undervisning. Ett betyg från grundläggande matematik ger dig möjlighet att studera på flera kurser och yrkesutbildningar som leder till arbete.

Kurslängd och upplägg: Hur lång tid det tar beror på vilken nivå du ligger när du börjar samt hur mycket tid du lägger ner. Klassrummet står nästan alltid öppet och en lärare finns på plats. Detta gör att du kan läsa kursen i den studietakt som passar dig.

Startdatum, delkurser och poäng

Kursstarter hösten 2019

kontinuerlig från 19 augusti

Delkurs 1

10 veckor 100 poäng

Delkurs 2

10 veckor 100 poäng

Delkurs 3

20 veckor 200 poäng

Delkurs 4

20 veckor 200 poäng

Samhällskunskap

Kunskaper om samhället ger dig verktyg för att orientera dig och ta ansvar för dig och din familj i din vardag. Målet med kursen är att du ska få lära dig om hur Sverige styrs, lagar och regler och om demokrati.

På den här kursen kommer du att ha schemalagd undervisning i klassrum ett par gånger i veckan.

Kurslängd och upplägg: Kursen pågår i 15 veckor och är på 150 poäng. Studietakten är vanligtvis på 50 procent vilket betyder 20 timmars studier/ vecka.

Startdatum, kurs och poäng

Kursstarter hösten 2019

19 augusti 28 oktober

Samhällskunskap

15 veckor 150 poäng


Orienteringskurser

En orienteringskurs ger dig kunskaper i syfte att förbereda dig inför kurser eller för att stärka dina kunskaper i ett ämne.

Matematik inför grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning i Falun erbjuder dig som är intresserad av att lära dig eller repetera de allra första grunderna i matematik. Kursen är också till för dig som behöver lära dig det “mattespråk” som behövs för fortsatta studier i matematik.

Kurslängd och upplägg: Kursen pågår i 20 veckor och är på 200 poäng. Studietakten är på 50 procent vilket betyder 20 timmars studier/ vecka.

Startdatum, delkurser och poäng

Kursstarter hösten 2019

Kontinuerligt intag

Orienteringskurs Matematik grund

20 veckor 200 poäng


Matematik inför gymnasiet

Den här kursen är för dig som redan har ett betyg i matematik på grundskolenivå men behöver stärka dina kunskaper inför matematik 1 på gymnasienivå.

Kurslängd och upplägg: Kursen pågår i 10 eller 5 veckor och är på 50 poäng. Studietakten är på 50 procent eller 100 procent.

Startdatum, delkurser och poäng

Kursstarter hösten 2019

Kontinuerligt intag

Matematik inför gymnasiet

10 eller 5 veckor 50 poäng


Arbetsplatskultur

Hur fungerar det på en arbetsplats idag? Vad är viktigt för arbetsgivaren? Vad behöver du veta? Denna orienteringskurs ger dig en övergripande kunskap om vad som är viktigt att veta som arbetstagare idag.

Kurslängd och upplägg: Schemalagd undervisning i klassrum och planerade studiebesök. Kursen pågår vanligtvis i 10 veckor och är på 100 poäng.

Startdatum, kurs och poäng

Kursstarter hösten 2019

Kontinuerligt intag

Arbetsplatskultur

10 veckor 100 poäng

Vägledning innan ansökan

För att ansöka till kurser eller utbildningar, kontakta gärna studievägledare på Vägledningscentrum för att göra en studieplan. Detta är en bra hjälp så att du söker de kurser som stämmer med dina mål.

Sidan uppdaterad 2019-07-30