Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering
Bild på två ungdomar. En som tittar rakt in i kameran och ler och den andra tittar på sin vän och ler.
organisation
Falu kommun
organisation
Kommunstyrelse­förvaltningen
Stadskansliet
Tel
023-830 00
Fax
023-832 02
Epost
info@falun.se
Besöksadress
Rådhuset, Stora Torget
Postadress
Falu Kommun Stadskansliet 791 83 FALUN

Politik och demokrati

Du kan påverka!

Du som bor i Falu kommun kan på många olika sätt ta del av vad kommunen arbetar med och vad kommunfullmäktige och alla nämnder bestämmer.

På dessa sidor kan du bland annat se vad nämnderna tar upp på sina kommande sammanträden och vilka beslut politikerna fattar. Här finns också fakta om nämnderna och politikerna, till exempel kontaktuppgifter och länkar till politikernas bloggar.
 
Om du vill vara med och påverka, läs mer under ”Så kan du påverka”.

Vad hände på mötet?

Här hittar du korta rapporter från olika sammanträden. För fullständiga protokoll, se "Sammanträden och handlingar" i vänstermenyn.

Miljönämnd 10 december

Vid miljönämndens sista sammanträde var detaljplan för Jugansbo den fråga som diskuterades mest.

Miljönämnd 10 december

Kommunfullmäktige 27 november

Budget för 2015 och utökad borgensram för Lugnet i Falun AB. Det var de två frågor som engagerade mest under torsdagens fullmäktigesammanträde.

Kommunfullmäktige 27 november

Socialnämnd 19 november

Nytt gruppboende i Herrhagen, diskussion om utsatta EU-medborgare som vistas i kommunen och förlängt förordnande för sektionschef. Det och lite till diskuterades under socialnämndens möte i går, onsdag.

Socialnämnd 19 november

Kommunstyrelsen 18 november

Utökad borgen för Lugnet i Falun AB och Falu Energi & Vatten och nytt budgetförslag från S, C och MP. Det var några ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens möte under tisdagen.

Kommunstyrelsen 18 november

Kommunfullmäktige 6 november

Ett historiskt val av ny kommunstyrelseordförande och två mycket omdebatterade ärenden som återremitterades. Så kan torsdagens fullmäktigesammanträde sammanfattas.

Kommunfullmäktige 6 november

Miljönämnd 5 november

Ishallen ska stängas efter säsongens slut. Det beslutade nämnden under onsdagens sammanträde.

Miljönämnd 5 november

Trafik- och fritidsnämnd 5 november

Stängning av gångbron över Masugnsströmmen och skötsel av lekplatser var ett par av frågorna för onsdagens nämndsammanträde.

Trafik- och fritidsnämnd 5 november

Kommunstyrelsen 28 oktober

Hyresavtalet mellan Lugnet i Falun AB och trafik- och fritidsnämnden godkänns och Lugnet i Falun AB får utökad borgensram. Det föreslår kommunstyrelsen efter mötet i tisdags.

Kommunstyrelsen 28 oktober

Kultur- och ungdomsnämnd 23 oktober

Nu blir projektet ”praktisk resurs för världsarvet i Falun” permanent. Det beslutades vid kultur- och ungdomsnämndens möte under torsdagen.

Kultur- och ungdomsnämnd 23 oktober

Socialnämnden 22 oktober

Avtalet med OmsorgsCompagniet AB, som skött kommunens personliga assistans enligt LSS, förlängs inte. Det beslutade en enig socialnämnd efter ett möte i onsdags.

Socialnämnden 22 oktober

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 14 oktober

Hyresavtal mellan Lugnet i Falun AB och trafik- och fritidsförvaltningen var ett av dagens ärenden.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 14 oktober

Kommunfullmäktige 13 oktober

Ska extramedel avsättas för ombyggnationen av Kulturhuset tio14? Det var en av frågorna för dagen.

Kommunfullmäktige 13 oktober

Trafik- och fritidsnämnd 2 oktober

Hyresavtalet för Lugnet och gångbron över Masugnsströmmen var ett par av ämnena på dagens agenda.

Trafik- och fritidsnämnd 2 oktober

Miljönämnd 1 oktober

Ett nytt naturreservat och den nya nämndorganisationen var två av frågorna som behandlades under dagens möte.

Miljönämnd 1 oktober

Kommunstyrelse 30 september

Det var en gedigen agenda vid kommunstyrelsen första höstmöte under tisdagen. Medborgarförslag och motioner besvarades, delårsrapporten gicks igenom och frågor om både fastigheter och borgen för de kommunala bolagen behandlades.

Kommunstyrelse 30 september

Socialnämnd 24 september

Vid socialnämndens möte i går, onsdag, redovisades bland annat delårsbokslutet som visar ett underskott på 15,1 miljoner. Resultatet är jämt fördelat mellan barn- och familjesektionen, LSS-sektionen och vuxensektionen och beror främst på flera kostsamma placeringar.

Socialnämnd 24 september

Omvårdnadsnämnd 22 september

Rapport från bygget av nya äldreboendet, försök med 30 timmars arbetsvecka och svar på motioner. Det var några av programpunkterna under omvårdnadsnämndens möte i går, måndag.

Omvårdnadsnämnd 22 september

Kommunfullmäktige 18 september

Denna gång hölls sammanträdet i Hedenborg, Svärdsjö. Vid sammanträdet beslutade fullmäktige bland annat att anta Miljöprogram 2020.

Kommunfullmäktige 18 september

Trafik- och fritidsnämnden 4 september

Vid nämndmötet var verksamhetsplan och budget 2015 för de nya organisationerna kultur- och fritidsnämnd samt miljö- och samhällsbyggnadsnämnd, Sanders gammelskog och Geislerska parken några av ämnena.

Trafik- och fritidsnämnden 4 september

Miljönämnd 3 september

Är det en bra idé att bygga bostäder i kvarteret Rödbron? Det var en av frågorna som miljönämnden behandlade under onsdagens möte.

Miljönämnd 3 september

Socialnämnd 27 augusti

Vid Socialnämndens första möte efter sommaren, i går onsdag, avhandlade både ekonomisk rapport, svar på motioner och bidrag från olika stiftelser.

Socialnämnd 27 augusti

Omvårdnadsnämnd 27 augusti

Vid onsdagens möte i omvårdnadsnämnden fanns bland annat sex timmars arbetsdag på prov, rapport om kvalitetskriterier och analys av undvikbar slutenvård på agendan.

Omvårdnadsnämnd 27 augusti

Kommunstyrelsen 26 augusti

Bygget av skateparkens andra etapp kan starta, Miljöprogrammet 2020 antas och det blir klartecken för medel till centrumutvecklingen i Borgärdet, Svärdsjö.

Kommunstyrelsen 26 augusti

Kommunstyrelsen 3 juni

Hela 42 ärenden avhandlades i går, tisdag, vid kommunstyrelsens sista möte inför sommaren.

Kommunstyrelsen 3 juni

Kulturnämnd 22 maj

Vid kulturnämndens möte under torsdagen antogs bland annat nya riktlinjer för arrangemang på Falu stadsbibliotek.

Kulturnämnd 22 maj

Socialnämnd 21 maj

Adoptionscentrum, IOGT-NTO, kvinnojouren, Kardmakarens servicebostad och Dagliga verksamheten Galgbergets café och catering. Efter socialnämndens möte i dag, onsdag, stod det klart samtliga organisationer får de bidrag som de ansökt om från olika stiftelser.

Socialnämnd 21 maj

Kommunstyrelsens allmänna utskott 14 maj

Ny policy angående åtgärdsplan för alkohol, narkotika, dopning och tobak antogs och en ny webbplats för Falu kommun är på gång.

Kommunstyrelsens allmänna utskott 14 maj

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 13 maj

Utskottet beslutade bland annat om köp av Sanders gammelskog och en justering av bygglovstaxan.

Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 13 maj

Omvårdnadsnämnd 23 april

Ett antal rapporter, bland annat om ett nytt bygge av vård- och omsorgsboende och minskade köer, stod på programmet när omvårdnadsnämnden hade möte i onsdags.

Omvårdnadsnämnd 23 april

Kommunstyrelsens allmänna utskott 16 april

Kommundirektören påbörjar rekryteringen av chefer i den nya förvaltningsstrukturen, fyra förvaltningschefer fick förlängt uppdrag och busskort på Dalatrafik blir ny personalförmån. Det var några punkter som kommunstyrelsens allmänna utskott gick igenom under onsdagens möte.

Kommunstyrelsens allmänna utskott 16 april

Trafik- och fritidsnämnden 3 april

Gågator i centrum, avgiftsfri parkering för miljöbilar och statusen på Faluåns kajer – det var några av ämnena för dagens nämndsammanträde.

Trafik- och fritidsnämnden 3 april

Kommunstyrelsen 1 april

Ett antal ärenden avhandlades under tisdagens möte i kommunstyrelsen. Med två undantag beslutades de motioner som lämnats in enligt förslag från utskotten.

Kommunstyrelsen 1 april

Trafik- och fritidsnämnden 6 februari

Ett av ärendena på dagens agenda gällde de kommunala bidragen till vägföreningar och överlämning av vägar och grönområden till vägföreningar med enskilt huvudmannaskap

Trafik- och fritidsnämnden 6 februari

Demokrativägledning

Kontakta demokrativägledaren om du behöver råd och stöd i hur du kan påverka.
Demokrativägledning
  • Läs mer om Webbsändning KF
 

Här kan du kommentera sidan till den som är sidansvarig. Det du skickar kommer inte att publiceras.

En kopia skickas automatiskt till din epost.


 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221