Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Radon

Radon är en osynlig gas som finns naturligt i vår inomhusluft. Den kan komma från marken under huset, från olika byggnadsmaterial eller från kranvattnet. Om radonhalten är hög innebär den en hälsorisk.

I Falu kommun är det marken som är den klart största källan till radon i bostäderna. Utredningar har visat att hela kommunen har sådan mark att för höga inomhushalter kan uppstå om inte huset är lämpligt byggt. Enskilda småhusägare har i relativt stor utsträckning gjort radonmätningar och motiveras till åtgärder med hjälp av saneringsbidrag.

Exempel på mål för att minska radonhalterna:

  • I Falu kommun ska inomhusluften i skolor och förskolor uppfylla normen för god luftkvalitet, radongashalten ska vara lägre än 200 Bq/m3.
  • I Falu kommun ska radongashalten i inomhusluft i bostäder vara lägre än 200 Bq/m3 senast 2020.

Exempel på åtgärder:

  • Fortsatt kartläggning och åtgärder av höga radongashalter i bostäder.
  • Tillsyn av radon i bostäder.

Se även:
Miljöförvaltningens sida om Radon i Falu Kommun

Vill du veta mer?

Mål, åtgärder och uppföljning i sin helhet.
Ladda ner

Ansök om pengar för dina idéer!

Har du idéer inom området hållbar utveckling och tillväxt, miljö eller folkhälsa? Då kan du söka bidrag för dina projekt.
Ansök om pengar för dina idéer!
 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-01-28

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!