Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Radon

Radon är en osynlig gas som finns naturligt i vår inomhusluft. Den kan komma från marken under huset, från olika byggnadsmaterial eller från kranvattnet. Om radonhalten är hög innebär den en hälsorisk.

I Falu kommun är det marken som är den klart största källan till radon i bostäderna. Utredningar har visat att hela kommunen har sådan mark att för höga inomhushalter kan uppstå om inte huset är lämpligt byggt. Enskilda småhusägare har i relativt stor utsträckning gjort radonmätningar och motiveras till åtgärder med hjälp av saneringsbidrag.

Exempel på mål för att minska radonhalterna:

  • I Falu kommun ska inomhusluften i skolor och förskolor uppfylla normen för god luftkvalitet, radongashalten ska vara lägre än 200 Bq/m3.
  • I Falu kommun ska radongashalten i inomhusluft i bostäder vara lägre än 200 Bq/m3 senast 2020.

Exempel på åtgärder:

  • Fortsatt kartläggning och åtgärder av höga radongashalter i bostäder.
  • Tillsyn av radon i bostäder.

Se även:
Miljöförvaltningens sida om Radon i Falu Kommun

 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-08-20

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!