Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Kombo- Ensamkommande flyktingbarn

Kombo är Falu kommuns boende för ensamkommande flyktingbarn. Kombo öppnade i november 2007 och där bor för närvarande 12 ungdomar – både pojkar och flickor. Ungdomarna kommer från olika delar av världen och har ensamma flytt från krig och oroligheter. De söker eller har redan fått asyl i Sverige.

Som nyanländ flykting handlar tillvaron mycket om att vänta på besked – en väntetid fylld av oro för framtiden. De flesta av ungdomarna har liten eller ingen kontakt med sina familjer i hemlandet. Ungdomarnas framtid i Sverige avgörs i ett första skede av migrationsverket som utreder deras asylärende. Många beviljas uppehållstillstånd men några har också under åren som gått fått avslag, vilket ytterst innebär avvisning och hemresa.

Vardagen på Kombo

Ungdomarna går i grund- och gymnasieskolor i Falun beroende på ålder och kunskapsnivå. Om de beviljas uppehållstillstånd vidtar en fördjupad integrationsprocess där myndighetskontakter varvas med språkträning, praktiska sysslor som matlagning och städning, ekonomihantering, idrottsaktiviteter samt träning både att arbeta i grupp och agera självständigt. Vid viktiga möten på och utanför Kombo används tolk.
Varje ensamkommande flyktingbarn har en god man som biträder barnet i olika kontakter med samhället och ser till att barnets behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt.

Trygghet och meningsfull sysselsättning

På Kombo finns personal dygnet runt. Arbetet består i att skapa trygga vardagsrutiner, vara närvarande, stödjande och fostrande. Personalen jobbar mycket med att försöka överbrygga och förklara kulturella skillnader; att visa på likheter och olikheter mellan kulturer i stort och smått samt lägga grunden till mångkulturell tolerans och demokratiskt tänkande. Viktiga ledord i verksamheten är trygghet och meningsfull sysselsättning. Att visa respekt för varandra och andra är den vikigaste regeln på Kombo.

Vägen vidare

I anslutning till boendet finns utslussnings- och träningslägenheter. När ungdomarna har mognad och ålder inne (18 år) har de möjlighet att flytta till egen lägenhet. Särskilda boendestödjare stöttar då ungdomarna om de behöver hjälp med myndighetskontakter, skolfrågor, konsumentärenden med mera.

Har du frågor är du välkommen att kontakta

Kjell Nordqvist, enhetschef på Kombo
023- 868 80
E-post kjell.nordqvist@falun.se

Läs mer om Sommarskolan 2014

Mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Falu kommuns modell
Om att få växa upp i fred och trygghet

Nyfiken på

Varje människa har något att berätta
Bli nyfiken du också!
 

Här kan du kommentera sidan till den som är sidansvarig. Det du skickar kommer inte att publiceras.

En kopia skickas automatiskt till din epost.


 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-08-25

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!