Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Legionella

Vad är legionella – legionärssjuka?

Legionärssjuka är en form av lunginflammation som orsakas av legionellabakterier. I Sverige beräknas minst 500 personer årligen insjukna i legionärssjuka. Av dem som insjuknar dör uppskattningsvis var tionde person. Oftast är det människor med nedsatt motståndskraft på grund av rökning, ålder, sjukdom eller vissa medicinska behandlingar som blir svårast utsatta av sjukdomen. De flesta som utsätts för bakterien insjuknar inte. Vilka som utvecklar legionärssjuka beror främst på mängden bakterier och på individens motståndskraft.

Var finns bakterierna?

Legionellabakterier finns naturligt i sjöar, vattendrag och grundvatten och där utgör den ingen fara för människor. Det är när bakterierna finns i stillastående vatten med temperaturer kring 40 grader som de kan föröka sig och orsaka problem. Människor kan drabbas av legionärssjuka genom att andas in vattendimma som innehåller legionellabakterier. Att dricka vattnet är däremot inte farligt. Den vanligaste spridningsvägen anses vara duschar. Även luftinblandare på vattenkranar sprider vattendimma. Vattendimma från kyltorn kan komma in i ventilationssystem eller sprida legionella utomhus. Andra källor kan vara luftfuktare, prydnadsfontäner, högtryckstvättar och grönsaksfuktare i affärernas diskar.

En onödig sjukdom

Även om inte legionärssjuka betraktas som något stort samhällsproblem så kan sjukdomen orsaka lidande för den enskilde. Vi har själva skapat förutsättningarna för den genom att bygga in olämpliga tekniska system i våra hus.

Vad kan man göra för att förhindra Legionella?

Man ska hålla koll på vattentemperaturerna. Kallt vatten ska vara kallt (under 20 grader) och varmvattnet ska vara varmt (lägst 50 grader vid tappstället). Legionellabakterien trivs bäst i en vattentemperatur mellan 20 till 45 grader och det temperaturintervallet ska man undvika. Duschar som sällan används bör spolas ur innan man använder dem, så att gammalt vatten som stått stilla i ledningarna en längre inte används vid duschning.

Följande grundregler ska hållas

Temperaturen på varmvattnet ska vara lägst 50 grader vid varje tappställe/kran/dusch m.m. Det innebär att temperaturen på det utgående vattnet från varmvattenberedaren måste vara högre, minst 60 grader eller ännu varmare om ledningarna är långa mellan varmvattenberedaren och tappställena. Sammanfattningsvis kan man säga att de tekniska systemen ska byggas och skötas så att legionellabakterierna inte kan föröka sig.

Vad säger byggreglerna?

Enligt Boverkets byggregler ska alla installationer för kall- och varmvatten i nybyggen konstrueras så att legionellabakterier och andra mikroorganismer inte kan föröka sig till hälsofarliga nivåer. Närmare information och detaljer finns på Boverkets hemsida, där man kan söka under sökordet legionella.
Boverkets hemsida

Om du vill veta mer

Broschyren ”Har du legionellabakterier i dina vattenledningar” kan laddas ner eller beställas från Boverkets hemsida. Där finns mer information om hur man förebygger att legionellabakterier förökar sig i vattenledningarna. Om du inte hittar svaren på dina frågor där så kan du också kontakta Miljöförvaltningen, tel: 023-830 00, e-post: : miljoforvaltningen@falun.se.

 

Här kan du kommentera sidan till den som är sidansvarig. Det du skickar kommer inte att publiceras.

En kopia skickas automatiskt till din epost.


 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2013-10-24

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!