Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering
Kvinna plockar svamp i skogen.

Metaller i mark och vatten

Falun är unikt i Sverige när det gäller påverkan av metaller på mark och i vatten.

Dagens Falun är i stor utsträckning påverkat av en nästan tusenårig gruvdrift. Detta avspeglar sig naturligtvis i bebyggelse och kulturmiljöer, men det har även i hög grad påverkat dagens miljö.

Arvet från Gruvan

Den tusenåriga gruvhanteringen i Falu Koppargruva har lett till en spridning av metaller till miljön i Faluområdet. Närmare tio miljoner ton gruvavfall finns i Falu tätort med omgivningar. Spridningen av metaller har lett till att flera kvadratmil mark runt tätorten innehåller höga metallhalter, främst bly.

Karta över blyhalten i marken i Falu tätort
Karta över områden i Falun med förhöjd blyhalt.
Områden med högre blyhalt än 300 resp. 700 mg/kg TS
Kartan visar blyhalten i naturlig skogsmark – humusskiktet.

Kan jag plocka bär och svamp i området ?

Som en extra försiktighetsåtgärd har Falu kommun har tagit fram särskilda riktvärden för att minska hälsoriskerna kopplade till den höga metallhalten i marken. Du kan läsa mer om vilka rekommendationer som finns för t ex grönsaksodling och plockning av bär och svamp under rubriken Råd och riktlinjer i menyn till vänster på sidan.

Har du mer frågor om vad som gäller så finns kanske svaret på din fråga under rubriken Vanliga frågor, där du ser våra svar på de vanligaste frågorna vi får på Miljöförvaltningen om höga metallhalter i marken.

Stora förbättringar

Läckaget av metaller till Faluån och Runn har minskat med över 80% sedan 90-talet - ett resultat av bl a Faluprojektet. Projektet pågick i 10 år och var ett samarbete mellan STORA och Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och Miljönämnden. Mer om Faluprojektet hittar du under rubriken i menyn till vänster på sidan.

Karta över blyhalten

Utbredningskarta över blyhalten i marken i Falu tätort.
Karta över blyhalten
 

Här kan du kommentera sidan till den som är sidansvarig. Det du skickar kommer inte att publiceras.

En kopia skickas automatiskt till din epost.


 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2013-03-21

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!