Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering
Flaggor på en båt mot blå himmel.

Luften i Falun

Inte bara luft

Luften vi andas har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Varje kommun är skyldig att ha koll på halterna av luftföroreningar.

Kontrollen av luftkvaliteten får göras genom mätningar, beräkningar eller en objektiv bedömning. Kommunerna har även ett ansvar för att allmänheten ska ha tillgång till information om luftkvaliteten.

Mätningar i Falun

I Falun mäter kommunen sedan 1993 kontinuerligt halterna av kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2) och ozon (O3) i centrum. Partiklar och kolväten mäts periodvis. Luftkvaliteten just nu

Men det är inte bara utsläppens storlek som avgör hur höga föroreningshalterna blir i luften. Vädret spelar också en avgörande roll. Att kontinuerligt mäta meteorologi och halterna av föroreningar ger en bild av hur föroreningarna sprids, luftens status och kvalitet.

Kort om luften i Falun

För dig som snabbt vill veta mer om arbetet för frisk luft i Falun. En sammanfattning för åren 2009-2011. 6-sid broschyr.
En sammanfattning om luften i Falun

Mätning av partiklar i luften

Svenska Miljöinstitutet och miljöförvaltningen i Falu kommun har utfört partikelmätningar på Gruvgatan och Engelbrektsgatan under perioden 2010-01-28 till 2011-01-27. I denna rapport presenteras resultaten.
Rapport partikelmätningar
 

Här kan du kommentera sidan till den som är sidansvarig. Det du skickar kommer inte att publiceras.

En kopia skickas automatiskt till din epost.


 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2013-08-12

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!