Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering
Kvinna i rullstol.

Handikappomsorg

Falu kommun har som mål att skapa förutsättningar för dig som är funktionshindrad att leva ditt liv på samma villkor som alla andra, det har politikerna slagit fast i det handikappolitiska programmet.

För att kunna leva som alla andra kanske du behöver hjälp. Vi inom socialtjänsten finns till för dig som är fysiskt eller psykiskt funktionshindrad, eller för dig med en funktionshindrad anhörig.
Du kan få hemtjänst såsom hjälp med personlig omvårdnad, hjälp att komma upp på morgonen, måltider, tvätt och att få komma ut. Kommunen har även stöd till anhöriga som vårdar sina närstående.

När du inte längre känner att det behov av stöd och hjälp som du har kan tillgodoses genom insatser i det egna hemmet, finns möjlighet att söka till ett s k särskilt boende.

Du kan även få hjälp enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Inom LSS kan du få hjälp med personlig assistent, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice i hemmet, korttidshem eller stödfamilj, korttidstillsyn, bostad med service för barn och ungdomar, bostad med särskild service sk gruppbostäder och daglig verksamhet.

Har du ett bestående funktionshinder och inte kan nyttja kollektivtrafiken så kan du ansöka om färdtjänst eller riksfärdtjänst för resor inom kommunen eller inom Sverige.

Kontakt

Har du frågor eller vill ansöka om hemtjänst, särskilt boende ska du kontakta Omvårdnadsförvaltningens biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Du når biståndshandläggarna måndag, tisdag och fredag klockan 10.00-11.30 samt måndag - fredag klockan 13.00-15.00. De nås på telefon 023 - 877 80 eller via kommunens växel tel 023-830 00.

Har du psykiska funktionshinder eller frågor om insatser enligt Lagen om LSS får du vända dig till socialförvaltningens LSS-handläggare på tel 023-870 00

Har du frågor om färdtjänst eller riksfärdtjänst så vänder du dig till Trafik- och fritidsförvaltningens handläggare på tel 023-863 18 och 866 15.

Gäller det frågor av allmän karaktär såsom planerings- och tillgänglighetsfrågor i kommunens fysiska miljö kan du kontakta Handikappkonsulenten eller Kommunala handikapprådet. Båda dessa sorterar under Stadsbyggnadskontoret tel: 023-830 00.

Hemtjänst Falu Kommun

Hemtjänst Falu Kommun är den kommunala hemtjänsten som tar emot kunder inom hela Falu kommun dygnet runt.
Hemtjänst Falu Kommun

Att arbeta hos oss

Vill du arbeta inom vård och omsorg i Falun? Vi är 1.200 medarbetare inom Omvårdnadsförvaltningen. Våra vanligaste yrken är undersköterskor/ vårdbiträden, enhetschefer, biståndshandläggare och sjuksköterskor.
Att arbeta hos oss

Säg vad du tycker!

Har du synpunkter och klagomål på omvårdnadsförvaltningens verksamhet?
Säg vad du tycker!
 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-07-21

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!