Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering
Storfrämande på bjursåsgården. Katt ungar på besök i Bjursåsgården.

Äldreomsorg

Falu kommuns äldreomsorg är till för dig som behöver hjälp i det dagliga livet då du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom får svårt att klara dig själv.

Genom hemtjänsten kan du få hjälp med personlig omvårdnad, hjälp att komma upp på morgonen, måltider, tvätt och att få komma ut. Om du har behov så kan du få hjälp dygnet runt. Det finns möjlighet att få färdiglagad mat hemkörd till din bostad om du inte själv kan laga din mat eller besöka servicehusens restauranger. Kommunen har även stöd till anhöriga som vårdar sina närstående. Hemtjänsten har som ambition att göra det möjligt för dig att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt. Det är idag ca 1100 personer som får hjälp och stöd av hemtjänsten.

När du känner att den hjälp du kan få i din bostad inte räcker och att du måste ha tillgång till personal dygnet runt så finns det särskilda boendeformer. Där kan du få hjälp med din omvårdnad och rehabilitering. Du kan också få hjälp med din hälso- och sjukvård upp till sjuksköterskenivå. Idag finns det ca 500 lägenheter och platser inom de särskilda boendeformerna.

Falu Kommun har antagit en plan för äldreomsorgen inför 2000-talet. Den har sin tyngdpunkt på innehållet i vården och dess kvalitet, förstärkt läkarmedverkan, den enskildes självbestämmande och förstärkt kompetens hos personalen. Äldreomsorgen i Falu Kommun handhas sedan år 2005 av Omvårdnadsförvaltningen som är politiskt underställd Omvårdnadsnämnden.

Kontakt

Har du frågor eller vill ansöka om hemtjänst, särskilt boende eller andra insatser ska du kontakta Omvårdnadsförvaltningens biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom dina behov och önskemål. Du når biståndshandläggarna måndag, tisdag och fredag klockan 10.00-11.30 samt måndag - fredag klockan 13.00-15.00. Handläggarna nås på telefon 023 - 877 80 eller via kommunens växel tel 023-830 00.

Hemtjänst Falu Kommun

Hemtjänst Falu Kommun är den kommunala hemtjänsten som tar emot kunder inom hela Falu kommun dygnet runt.
Hemtjänst Falu Kommun

Att arbeta hos oss

Vill du arbeta inom vård och omsorg i Falun? Vi är 1.200 medarbetare inom Omvårdnadsförvaltningen. Våra vanligaste yrken är undersköterskor/ vårdbiträden, enhetschefer, biståndshandläggare och sjuksköterskor.
Att arbeta hos oss

Säg vad du tycker!

Har du synpunkter och klagomål på omvårdnadsförvaltningens verksamhet?
Säg vad du tycker!
 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-11-06

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!