Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering
Äldre man läser tidning.

Hemtjänst

Hemtjänsten kan ge dig stöd och hjälp i hemmet när du på grund av ålder, funktionshinder eller sjukdom får svårt att klara dig själv. Vi vill göra det möjligt för dig att bo kvar i det egna hemmet så länge som möjligt.

Vad kan jag få hjälp med?

Vad du får hjälp med beror på vad just du behöver och vilken hjälp du kan få av andra i din omgivning. Du kan få hjälp med sådant som behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov. Det kan handla om hjälp med personlig omvårdnad som till exempel dusch och av- och påklädning. Du kan också få hjälp med bland annat måltider, tvätt, klädvård, städning och promenader.

Du väljer själv utförare av hemtjänst

Du väljer själv vilken utförare som ska komma hem till dig och göra det som du behöver ha hjälp med. Du väljer om du vill anlita Falu kommuns hemtjänst eller någon av de privata utförare som kommunen har godkänt.

Men du måste inte välja. Det är frivilligt. Du som av olika skäl inte kan välja själv kan få hjälp av anhörig/närstående, godman eller annan laglig företrädare. Om du inte gör något val tilldelas du den utförare som står på tur.

Kommunen ställer krav på utföraren, om bland annat kvalitet och ekonomi, för att du ska kunna känna dig trygg med dem som har avtal med kommunen.

Att man på detta sätt själv kan välja utförare kallas Kundval. Vill du läsa mer om vad kundval innebär, se broschyren "Kundval inom hemtjänsten", längst ner på sidan eller i högerspalten.

Jämför utförare

De utförare som fått kommunens godkännande finns presenterade både i informationsblad och här på sidan. På Äldreguiden kan du även jämföra de olika utförare som finns i kommunen.
Äldreguiden/socialstyrelsen

Vill du byta?

Du har rätt att byta utförare om du inte är nöjd med den du valt. Kontakta någon av bistånds-handläggarna i så fall. Bytet kan ske inom fjorton dagar men det kan gå snabbare om det behövs.

Om du inte är nöjd

Om du vill klaga eller lämna synpunkter, måste din utförare tala om för dig vem du ska prata med. Blir det inte bättre får du kontakta bistånds-mottagningen.

Avgift

Oavsett vem du väljer betalar du samma avgift till kommunen.
Läs mer om avgifter

Ansökan och Kontakt

Har du frågor eller vill ansöka om hemtjänst, vänd dig till Omvårdnadsförvaltningens bistånds-handläggare. De avtalar en tid med dig så ni tillsammans kan påbörja utredningen avseende ditt behov av hjälp och stöd. Du når bistånds-handläggarna måndag, tisdag och fredag klockan 10.00-11.30 eller måndag - fredag klockan 13.00-15.00.
De nås på telefon 023 - 877 80 eller via kommunens växel telefon 023-830 00.

Några begrepp

Kund: den person som blivit beviljad hemtjänst.
Utförare: det företag eller organisation som har kommunens godkännande att utföra hemtjänst.
Service: städ, tvätt och handling.
Personlig omvårdnad: t ex dusch, av- och påklädning samt toalettbesök.
Ledsagning: att man får hjälp av en person för att besöka vänner, delta i aktiviteter eller för att gå på promenad mm.
Ökat Brukarinflytande: Att kund har inflytande över vad, var, hur, när och vem/vilka som utför hemtjänstinsatserna.

Läs mer

Kundval inom hemtjänsten, broschyrHemtjänst - övergripande (pdf 1,1 MB)Omvårdnadsnämndens kvalitetskriterier för hemtjänstservice och ledsagning (pdf 14,9 MB)

Hemtjänst Falu Kommun

Hemtjänst Falu Kommun är den kommunala hemtjänsten som tar emot kunder inom hela Falu kommun dygnet runt.
Hemtjänst Falu Kommun

Att arbeta hos oss

Vill du arbeta inom vård och omsorg i Falun? Vi är 1.200 medarbetare inom Omvårdnadsförvaltningen. Våra vanligaste yrken är undersköterskor/ vårdbiträden, enhetschefer, biståndshandläggare och sjuksköterskor.
Att arbeta hos oss

Säg vad du tycker!

Har du synpunkter och klagomål på omvårdnadsförvaltningens verksamhet?
Säg vad du tycker!
 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-09-17

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!