Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

Norshöjden

Välkommen till Norshöjden.

Norshöjden är beläget en kilometer från centrala Falun och är ett vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. I närområdet finns skog med gott om strövområden. Verksamheten bedrivs på entreprenad av Temabo AB från och med 2013-05-01. På Norshöjden finns 62 lägenheter. de är mellan 36 och 64 kvadratmeter. 46 av lägenheterna består av två rum med trinett, 16 lägenheter är ettor utan köksdel. Det finns dessutom trerumslägenheter som i första hand erbjuds till makepar. Varje avdelning har gemensam matsal, TV-rum och altan eller balkong.

Omvårdnad

Norshöjden har som mål att bli ett föredöme då det gäller en personcentrerad och högkvalitativ demensomsorg som använder sig av konstens och kulturens positiva påverkan på hälsa och välbefinnande. Målet är att de boende ska få uppleva en meningsfull och innehållsrik vardag på sina villkor. Prioriterade områden är det sociala och människans behov av samhörighet.

Här kan du läsa mer om Norshöjden

Information om Norshöjden

Kontaktuppgifter

Verksamhetschef Lena Wilstrand
Tel: 0763-186 290 lena.wilstrand@temabo.se

Teamledare Maria Jernberg Stam
Tel: 0761-674 366 maria.jernberg-stam@temabo.se

Teamledare Malin Mathiasson
Tel: 0761-674 370 malin.mathiasson@temabo.se

Sjuksköterska Birgitta Westlund 023-822 27
Sjuksköterska Lise-Lott Gåhlin 023-826 05
Sjuksköterska Ann Cavanagh 023-82304

Adress:
Kopparvägen 26
791 42 Falun

Vård och omsorgsboende

När du känner att det behov av stöd och hjälp som du har inte längre kan tillgodoses genom insatser i det egna hemmet, finns möjlighet att söka till ett vård och omsorgsboende.
Vård och omsorgsboende
 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-10-13

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!