Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering
Röda hus vid Runn

Vad är en detaljplan?

En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande kontrakt mellan kommunen, markägarna och grannarna. Den reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde.

Detaljplanen styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, park…), husstorlek, hushöjd, avstånd från hus till tomtgräns och rättigheter att dra fram ledningar eller gångvägar över annans mark.

En detaljplan gäller tills dess att den upphävs eller täcks över av en ny. I Falu kommun finns flera hundra gällande detaljplaner. De flesta finns i Falu tätort, men det finns även detaljplaner i de mindre tätorterna och för vissa fritidshusområden.

En detaljplan består av en plankarta, en planbeskrivning och en genomförandebeskrivning. Ibland ingår även illustrationskarta, program och/eller miljökonsekvensbeskrivning.

Om du ska bygga eller om du är intresserad av ett område som det ska byggas i är det viktigt att du tar reda på om det finns en detaljplan för området eller inte. Om det inte finns en detaljplan så är det kommunen som avgör om det behöver tas fram en sådan innan du kan påbörja bygget. Det finns flera olika faktorer som avgör om en detaljplan behövs. Det beror t ex på om det ska bli sammanhållen bebyggelse eller om ditt bygge medför betydande miljöpåverkan.


 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Senast ändrad/kontrollerad 2014-08-18

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!