Hoppa till sidans innehåll | Hoppa till sidans huvudnavigering

organisation
Falu kommun
organisation
Skolförvaltningen
Komvux
Besöksadress
Högskolegatan 14
Postadress
791 31 FALUN
 
bild av glada elever

Kommunal vuxenutbildning

Utbildning är inte längre en engångsföreteelse i livet utan något återkommande. Det livslånga lärandet har blivit ett begrepp.

Kommunal vuxenutbildning, KomVux, består av:

Grundläggande vuxenutbildning, Gruv
Svenska för invandrare, SFI
Särskild utbildning för vuxna , Särvux

Kommunens vuxenutbildning är en mångkulturell skola. Här finns studerande från ca 30 olika språkgrupper och med varierande skolbakgrund.


 
© Falu kommun 791 83 FALUN | Tel 023-830 00 | E-post info@falun.se | Webb www.falun.se | Orgnr: 212000-2221

Validera denna sida CSS Validera denna sida HTML 4.01!